Trong khuôn khổ Bản ghi nhớ được ký ngày 6 tháng 11 năm 2019 về Hợp tác đổi mới công nghệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST) và Cơ quan Công nghệ Cộng hòa Séc (TA CR), hai Bên tổ chức tổ chức kêu gọi đề xuất các dự án nghiên cứu chung năm 2020 (Chương trình DELTA 2).

Phòng QLKH&CN xin gửi các thầy cô thông tin về gửi đề xuất các dự án hợp tác nghiên cứu chung nhằm thúc đẩy hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc. 

Các đề xuất dự án hợp tác nghiên cứu phải thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên sau:

1. Lĩnh vực Công nghệ nano và vật liệu tiên tiến

2. Lĩnh vực Công nghệ sinh học (CNSH) và dược phẩm

3. Lĩnh vực Công nghệ nông nghiệp và thủy sản

4. Lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

5. Nghiên cứu ứng dụng ứng phó với dịch Covid 19 (trừ nghiên cứu thuốc và thử nghiệm lâm sàng): Ưu tiên xem xét các đề tài hợp tác nghiên cứu, ứng dụng về:

- Sinh học phân tử và các phương pháp chẩn đoán Covid-19; 

- Đặc điểm dịch tễ học và vi rút học bệnh viêm đường hô hấp do Sars-Covi-2 gây ra; 

- Sản xuất vật tư, thiết bị, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (sản xuất máy thở, hệ thống khử trùng, kháng thể đơn dòng....);

- Sự lưu hành SARS-CoV-2 ở động vật, đặc điểm hệ gen Sars-Covi-2, đặc điểm hệ gen người mắc Covid-19, Y tế cộng đồng liên quan đến Covid-19.  

Thời gian thực hiện dự án: tối đa 3 năm

Thời gian nhận hồ sơ:  từ 14/5/20120-15/7/2020

Yêu cầu đối với các đề xuất, thời gian, kinh phí và quy trình nộp tại đường link: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/17753/thong-bao-tuyen-chon-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-theo-nghi-dinh-thu-viet-nam---cong-hoa-sec-nam-2020.aspx

Thông tin liên hệ và hỗ trợ: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ (A214)

Email: nckh@huph.edu.vn            -           Điện thoại: 024.62662386