Thực hiện Công văn số 25/CV- FETP ngày 06/5/2020 của Chương trình đào tạo dịch tễ học thực địa Việt Nam- Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế v/v đề xuất dự án điều tra thực địa.

Được sự hỗ trợ của Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (US-CDC), Mạng lưới kỹ thuật và dịch tễ học thực địa Nam Á (SAFETYNET), Cục Y tế dự phòng- Chương trình đào tạo dịch tễ học thực địa (FETP) kêu gọi các đề xuất dự án điều tra thực địa (mini-grant) để triển khai nghiên cứu dịch tễ học, điều tra, giám sát dịch COVID- 19 và các bệnh truyền nhiễm mới nổi ở Việt Nam nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng về dịch tễ học và y tế công cộng.

Thời gian dự án/ nghiên cứu: từ 01/6-30/8/2020 (không quá 3 tháng)

Kinh phí: mỗi mini-grant có thể lên tới 10.000USD

Đề xuất dự án cần gửi về Cục Y tế dự phòng trước ngày 15/5/2020.

Quý thầy/cô, anh/chị có đề xuất xin vui lòng gửi về phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ muộn nhất là trưa thứ 5 ngày 14/5/2020 để Phòng tổng hợp và gửi Cục Y tế dự phòng.

Thông tin chi tiết ở file đính kèm.

Tệp đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon scan CT TDTT VN0001.pdf3.57 MB