Phòng QLKH&CN xin chia sẻ thông tin do Đại sứ quán Anh cung cấp về cơ hội gửi đề xuất nghiên cứu về COVID-19 do the UK government’s GCRF and Newton Fund tài trợ.

Các đề xuất được mời cho các dự án ngắn hạn nhằm giải quyết và giảm thiểu các tác động về sức khỏe, kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường của đại dịch COVID-19 ở các nước thu nhập thấp và trung bình1.

Quý thầy/cô, anh/chị và các bạn có thể nộp đề cương bất cứ lúc nào, không có deadline. Thông tin chi tiết ở dưới đây:

https://www.ukri.org/news/international-covid-19-call-opens/;

https://www.ukri.org/funding/funding-opportunities/ukri-gcrf-newton-fund-agile-response-call-to-address-covid-19/

This is an open call with no deadline.

Researchers from developing countries are encouraged to lead applications if they can prove that they can start work within 4 weeks of the funding being confirmed, which means people who have previously received funding directly from UKRI will have advantages in the due diligence. Otherwise UK researchers should lead the proposals."

Trân trọng thông báo!