Để phù hợp với bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp và thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, từ ngày 21-22/4/2020, Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức Hội thảo tập huấn trực tuyến qua zoom “Phương pháp quản lý, xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học sức khỏe định lượng”.

Hội thảo tập huấn nhằm hướng tới nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên trẻ của Nhà trường, đồng thời trang bị kiến thức cho các nghiên cứu viên trẻ về công tác quản lý, xử lý và phân tích số liệu trong NCKH sức khỏe định lượng.

Tại Hội thảo tập huấn, học viên được cung cấp các kiến thức về kiểm định giả thuyết thống kê, quản lý và biên tập số liệu với Stata, thống kê mô tả, kiểm định thống kê cho kết cuộc định lượng, tương quan và hồi quy tuyến tính, kiểm định thống kê cho kết cuộc định tính, các số đo dịch tễ học, hồi quy tuyến tính tổng quát, xây dựng hồi quy đa biến, tạo bảng với Stata…

Kiến thức, kỹ năng về phân tích số liệu là rất rộng, tuy nhiên, theo đánh giá của các học viên tham dự, Hội thảo tập huấn đã rất thành công vì đã khái quát được nền tảng kiến thức, cô đọng nội dung trọng tâm của phân tích số liệu, bám sát kỹ năng thực hành; đặc biệt phương pháp truyền đạt dễ hiểu và thực tế đã giúp cho các học viên có thể ứng dụng ngay vào xử lý và phân tích số liệu cho các nghiên cứu đang triển khai.

Với 2 ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, mặc dù Hội thảo tập huấn tổ chức đào tạo trực tuyến qua zoom- không tránh khỏi một số hạn chế về tương tác song cũng để lại nhiều ấn tượng cho tất cả các học viên tham dự.

Chương trình và tài liệu Hội thảo tập huấn tại đây.

Nguồn: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ