Nhằm đáp ứng kịp thời việc trang bị kiến thức cho các nghiên cứu viên trẻ trường Đại học Y tế công cộng về công tác phân tích, xử lý và quản lý số liệu trong NCKH sức khỏe định lượng;

Do tình hình dịch Covid- 19 còn nhiều diễn biến phức tạp, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ thông tin về Hội thảo tập huấn như sau:

Tên hội thảo, tập huấn:  "Phương pháp quản lý, xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học sức khỏe định lượng".    

Thời gian tổ chức: ngày 21- 22/4/2020

Đối tượng tham dự: Các nhóm NCV trẻ và các nhóm tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ ngành Y tế toàn quốc - Trường Đại học Y tế công cộng

Hình thức tổ chức: qua Zoom

Phòng QLKH&CN kính đề nghị các nhóm đối tượng tham dự Hội thảo tập huấn xác nhận tham gia trước 16h00 ngày 16/4/2020 theo đường link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10r9x3_fOXX34kAqz5rTFsM73Ay79HVnm7aNGq_NskiE/edit#gid=0

Lưu ý: thành viên tham gia Hội thảo cần cài đặt phần mềm về máy tính trước khi tham dự.  

Link cài đặt phần mềm Stata và Epidata (dùng cho WIN và MAC): https://www.dropbox.com/sh/jhwv99a2j4e3qwa/AAAIuFL6kPimnPztJBoHQBxGa?dl=0

Các tài liệu Hội thảo tập huấn sẽ được chuyển đến các thành viên trong ngày 20/4/2020.

Chương trình Hội thảo trong file đính kèm.

Trân trọng thông báo!

Tệp đính kèm: