Phòng QLKH&CN xin gửi thông tin liên quan đến call for special issue về COVID-19 trên tạp chí Asian Pacific Journal of Tropical Medicine.

Tạp chí indexed trong SCIE, Scopus

Impact Factor: 1,772

Phí xuất bản: miễn phí 

Thông tin về tạp chí tại link: http://www.apjtm.org/

Thư mời viết bài: tại file đính kèm

Đây là cơ hội tốt để thầy/cô, anh/chị và các bạn đăng tải các xuất bản từ các nghiên cứu COVID-19 đang triển khai cũng như các nghiên cứu trong thời gian tới./.