Đẩy mạnh hoạt động xuất bản quốc tế, củng cố và khẳng định thương hiệu của trường Đại học Y tế công cộng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu đã được hoạch định trong kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện mục tiêu chiến lược năm học 2019-2020.

Tính tới ngày 30/3/2020, số bài báo được xuất bản trên tạp chí khoa học quốc tế là 32 bài báo, đặc biệt có 2 bài báo đăng trên tạp chí có chỉ số IF rấtcao:

  1. Bài báo: Establishing a tobacco control fund in Vietnam: some learnings for other countries, xuất bản trên tạp chí Tobacco Control (IF: 6.221) do NCV Trần Thu Ngân (tác giả đứng đầu ) và nhóm tác giả thực hiện.
  2. Bài báo: Exposure to Air pollution and Risk of Hospitalization for Cardiovascular diseases amongst Vietnamese adults: Case-crossover study, xuất bản trên tạp chí Science of the Total Environment (IF: 5.589) do TS. Nguyễn Thị Trang Nhung (là tác giả đứng đầu) và nhóm tác giả thực hiện.

Bên cạnh đó, có gần 40 bài báo đã viết xong bản thảo, nộp bản hoàn thiện và đang chờ phản biện của 3 số báo đặc biệt: International Journal of Healthcare Management, Environemental Health Insights và Health Pschology Open.

Hy vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều bài báo của giảng viên, nghiên cứu viên Nhà trường được xuất bản trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ xin giới thiệu với toàn thể Quý Thầy/cô, anh/ chị học viên và các em sinh viên danh mục xuất bản quốc tế của Nhà trường năm học 2019-2020 tính tới ngày 30/3/2020 tại đây.

Nguồn: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ