Nghiệm thu chính thức đề tài cấp quốc gia thuộc chương trình Tây Nguyên 2016-2020 “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực bảo vệ chăm sóc sức khỏe cộng đồng vùng biên giới Tây Nguyên và tạo sản phẩm hàng hóa từ nguồn dược liệu bản địa”

Ngày 02 tháng 3 năm 2020, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức đề tài cấp Quốc gia thuộc chương trình Tây Nguyên: “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực bảo vệ chăm sóc sức khỏe cộng đồng vùng biên giới Tây Nguyên và tạo sản phẩm hàng hóa từ nguồn dược liệu bản địa”, Mã số: TN16/T03, Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Phạm Gia Khánh, Trường Đại học Y tế công cộng là cơ quan chủ trì thực hiện trong giai đoạn 2016-2019

Thay mặt nhóm nghiên cứu, GS.TS Phạm Gia Khánh – Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo các sản phẩm khoa học và tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài, cụ thể:

- Sản phẩm khoa học Dạng I, đề tài đã hoàn thành 7 sản phẩm, bao gồm: Cao chống say nóng định chuẩn, Cao chống đột quỵ định chuẩn, Viên nang cứng đột quỵ (Craton), Viên nang cứng Kardi Q10, Viên nang cứng Coolsun, Trà túi lọc Crakontum, Trà túi lọc CynaKontum

- Sản phẩm Dạng II: 2 báo cáo thực trạng, 1 giải pháp, 7 quy trình bào chế, 7 tiêu chuẩn cơ sở, 29 chuyên đề.

- Sản phẩm Dạng III: 10 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước, 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế.

- Sản phẩm đào tạo: 02 Thạc sỹ và 01 Tiến sỹ.

Tất cả các sản phẩm của đề tài đều đầy đủ về số lượng, khối lượng, chất lượng so với mục tiêu đề ra. Đặc biệt, đề tài có sản phẩm Dạng III (bài báo khoa học) vượt số lượng so với đăng lý (10/4 bài báo trong nước và 2/1 bài báo quốc tế).

Hội đồng đã trao đổi, nêu câu hỏi với Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu; đồng thời họp riêng với Tổ chuyên gia thẩm định các sản phẩm của đề tài.

GS. TS Đào Văn Dũng- Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, Tổ trưởng tổ chuyên gia tư vấn đánh giá nghiệm thu sản phẩm thay mặt cho Hội đồng đã đánh giá cao sự nỗ lực của nhóm nghiên cứu và khẳng định Đề tài là một công trình khoa học công phu, nghiêm túc, có giá trị khoa học và thực tiễn cao, đáp ứng được các mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra.

Tất cả các sản phẩm đều đạt về chủng loại, sản phẩm; đạt và vượt về số lượng, khối lượng và chất lượng so với đặt hàng, đạt giá trị khoa học, hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. 03 sản phẩm khoa học của đề tài đã được ứng dụng từ tháng 1/2019 gồm: Viên nang cứng Kardi Q10, Trà túi lọc Crakontum và Trà túi lọc CynaKontum. 04 sản phẩm khoa học của đề tài dự kiến ứng dụng từ tháng 01/2020 gồm: Cao chống say nóng định chuẩn, Cao chống đột quỵ định chuẩn, Viên nang cứng đột quỵ và Viên nang cứng Coolsun. Các sản phẩm của đề tài vừa là sản phẩm hỗ trợ điều trị, tăng cường sức khỏe cho cộng đồng; vừa tạo sản phẩm hàng hóa từ nguồn dược liệu bản địa, góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con Tây Nguyên.

Sau khi đánh giá các mặt thành công và hạn chế của đề tài, Hội đồng nghiệm thu tiến hành bỏ phiếu. Kết quả đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Xuất sắc. 

Một số hình ảnh tại buổi họp nghiệm thu:

Nguồn: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ