Nhằm nâng cao năng lực cho giảng viên, nghiên cứu viên trẻ, học viên, sinh viên của Trường Đại học Y tế công cộng về các nội dung: thiết kế nghiên cứu khoa học sức khỏe định lượng cơ bản, xây dựng bộ nhập liệu bằng Epidata, xử lý và làm sạch số liệu, sử dụng được phần mềm STATA trong xử lý, phân tích số liệu và phiên giải kết quả phân tích số liệu, Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức Hội thảo tập huấn: “Phương pháp quản lý, xử lý và phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học sức khỏe định lượng.

Thời gian: ngày 28, 29/02 và ngày 01/3/2020 (3 ngày)

Địa điểm: Trường Đại học Y tế công cộng - Số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thời hạn đăng ký tham dự: trước ngày 20/02/2020 

Link đăng ký tham dự: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dihQCxMMMDMeaxuiZFFUsYsLCWG8Pkv-zuAtIcJu798/edit#gid=0

Nội dung chính:

- Kiến thức chung về nghiên cứu khoa học sức khỏe;

- Quản lý và biên tập số liệu;

- Xử lý số liệu và thống kê mô tả;

- Kiểm định so sánh sự khác biệt;

- Hồi quy;

- Các phương pháp xây dựng hồi quy đa biến và tạo bảng với Stata.

Chương trình chi tiết: trong file đính kèm.

Thông tin chi tiết về Hội thảo, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Y tế công cộng

Địa chỉ: số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

Điện thoại: 024 62662386 -  Email: nckh@huph.edu.vn