Nhằm cung cấp một số kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị viết bản thảo bài báo khoa học quốc tế và hướng dẫn chuẩn bị bản thảo bài báo cho số báo đặc biệt "Health Psychology in Vietnam", Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức Hội thảo khoa học: “Phương pháp viết bài báo khoa học quốc tế: Số báo đặc biệt Tâm lý học sức khỏe tại Việt Nam- Health Psychology in Vietnam”.

1. Thời gian tổ chức: Thứ 5, ngày 02 tháng 01 năm 2020

2. Địa điểm: Phòng A207, Nhà A, Trường Đại học Y tế công cộng

Số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Thành phần tham gia

- Chuyên gia

- Giảng viên, nghiên cứu viên, học viên và sinh viên các trường Đại học, Viện nghiên cứu quan tâm.

4. Nội dung

- Trình bày một số khái niệm cơ bản về phương pháp viết bài báo khoa học quốc tế;

- Chuẩn bị bản thảo bài báo khoa học quốc tế định lượng;

- Chuẩn bị bản thảo bài báo khoa học quốc tế định tính;

- Chỉnh sửa và thảo luận 01 bản thảo bài báo khoa học định lượng và 01 bản thảo bài báo khoa học áp dụng phương pháp định tính dự kiến sẽ nộp cho số báo đặc biệt "Health Psychology in Vietnam".

5. Thời hạn đăng ký:

Quý đại biểu quan tâm đăng ký tham dự trước ngày 27/12/2019.

Link đăng ký tham dự Hội thảo: https://docs.google.com/spreadsheets/d/19d43vATPGvvPiybShBQe7hhjIWCTAvJfh934szSXQzw/edit#gid=0

Thông tin chi tiết về Hội thảo, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Y tế công cộng

Địa chỉ: số 1A Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

Điện thoại: 024.62662386 (ThS. Lại Thị Hương) - Email: nckh@huph.edu.vn

Tệp đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon Chương trình Hội thảo.pdf371.51 KB