Bảng xếp hạng Đại học của Việt Nam UPM (University Performance Metrics) vừa công bố kết quả sáng 02/01/2020, theo đó, Trường Đại học Y tế công cộng đứng thứ 6 trong bảng tổng sắp.

Nguồn: vnxexpress.net

Bảng xếp hạng chỉ số nghiên cứu được đưa ra dựa trên 4 tiêu chí: Quy mô nghiên cứu -tổng số các bài báo tích hợp, đã được lọc trùng từ 2 cơ sở dữ liệu Web of Science và Scopus của các cơ sở giáo dục đại học xuất bản trong giai đoạn 2015-2019 (chiếm 45%); Năng suất nghiên cứu – chỉ số bài báo trung bình trên giảng viên và nghiên cứu viên (chiếm 25%); Chất lượng nghiên cứu – chỉ số trích dẫn trung bình thu thập được trong năm 2019 cho các bài báo xuất bản trong giai đoạn 2014-2015 (chiếm 25%); Chỉ số công bố bằng nội lực – Tỉ lệ phần trăm các bài báo hoàn toàn của tác giả Việt Nam (chiếm 5%).

Xét về tiêu chí năng suất nghiên cứu, Trường Đại học Y tế công cộng đứng thứ 2 trong Xếp hạng chỉ số bài báo trung bình trên giảng viên (3,32 bài). Như vậy, có thể khắng định rằng với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường và cơ chế đãi ngộ đối với nghiên cứu khoa học đã và đang khích lệ hơn 100 giảng viên, nghiên cứu viên nỗ lực cống hiến để đạt được kết quả như ngày hôm nay.

Nguồn: vnxexpress.net

Chi tiết bảng xếp hạng theo từng tiêu chí tại website:

https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/30-truong-dh-dan-dau-ve-cac-chi-so-nghien-cuu-tai-viet-nam-nam-2019-605526.html?fbclid=IwAR2sYoqUbdzMPEd0N2olWU-M2fxuI-GEjgNSBGEUSYXq8n1rEo8gb0d51e0  

 http://upm.vn/