Theo số liệu công bố quốc tế trong cơ sở dữ liệu WoS, Scopus trong giai đoạn 2014-2018, Việt Nam có 7 cơ sở giáo dục đại học có chỉ số trích dẫn cao hơn chỉ số trung bình của cả nước và của châu Á, trong đó trường Đại học Y tế công cộng vinh dự đứng thứ 2 trong top 30 trường đại học có chỉ số trích dẫn trung bình cao nhất cả nước, với tổng số lượt trích dẫn là 4734 và chỉ số trích dẫn trung bình là 16.

Chỉ số trích dẫn trung bình của top 30 CSGDĐH Việt Nam giai đoạn 2014 – 2018

(Nguồn: dantri.com.vn)

Chỉ số trích dẫn cao đã phản ảnh chất lượng và tầm ảnh hưởng của các công trình khoa học do các giảng viên, nghiên cứu viên, học viên và sinh viên Nhà trường triển khai trong thời gian qua. Bên cạnh đó, với 293 bài báo quốc tế uy tín đăng tải trong giai đoạn 2014-2018 trên cơ sở dữ liệu WoS và Scopus, Trường Đại học Y tế công cộng được xếp hạng 21 trong top 30 cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam có số lượng xuất bản quốc tế nhiều nhất. Càng vinh dự, tự hào hơn khi số lượng bài báo trên là thành quả nghiên cứu khoa học của chỉ hơn 100 giảng viên, nghiên cứu viên của Nhà trường – số lượng giảng  viên vô cùng khiêm tốn so với các trường Đại học đứng cùng top.

Tổng số bài báo WoS & Scopus giai đoạn 2014-2018 của top 30 CSGDĐH Việt Nam

(Nguồn: dantri.com.vn)

Đây là nỗ lực quyết tâm và đầu tư rất lớn trong thời gian qua của Ban giám và đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên Nhà trường, đặc biệt sự bắt kịp xu hướng khi các trường Đại học tại Việt Nam đang dần quan tâm đến công bố quốc tế.

Có thể khẳng định rằng công bố quốc tế không chỉ là thước đo thành quả nghiên cứu và khả năng hội nhập của các nhà khoa học mà còn là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá và xếp hạng các trường Đại học.

Chi tiết về các kết quả đánh giá và xếp hạng xuất bản quốc tế của các trường Đại học tại Việt Nam được tại đây:

Nguồn: dantri.com.vn