Ngày 18/12/2019, tại Khách sạn La Thành- Hà Nội, Trường Đại học Y tế công cộng phối hợp với Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo- Bộ Y tế tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu thực trạng đào tạo và sử dụng nhân lực y tế theo chế độ cử tuyển và theo địa chỉ tại Việt Nam”; chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Minh Lợi; cơ quan chủ trì: Trường Đại học Y tế công cộng. Đề tài thực hiện từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2020.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy và PGS.TS. Lã Ngọc Quang chủ trì buổi hội thảo

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo và đại diện của 8 Sở Y tế, đơn vị Y tế đến từ 8 tỉnh địa bàn nghiên cứu: Trà Vinh, Hậu Giang, Đồng Tháp, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Quảng trị, Kon Tum; đại diện của Vụ Tổ chức Cán bộ- Bộ Y tế; đại diện các đơn vị đào tạo nhân lực y tế: Đại học Y Dược Thái Nguyên, Khoa Y Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Y tế công cộng... PGS.TS. Nguyễn Quốc Huy- Trưởng phòng Quản lý Đào tạo- Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo- Bộ Y tế và PGS.TS. Lã Ngọc Quang- Trưởng phòng Đào tạo Đại học- Trường Đại học Y tế công cộng đồng Chủ trì Hội thảo.

ThS. Dương Kim Tuấn thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày kết quả đề tài

Kết quả đề tài đã nêu được thực trạng đào tạo nhân lực y tế theo chế độ cử tuyển, đào tạo liên thông và đào tạo theo tín chỉ của ngành Y hiện nay. Bên cạnh đó đề tài cũng đã rà soát các chính sách hiện hành liên quan đến việc đào tạo theo địa chỉ và đào tạo cử tuyển, chỉ ra được những khoảng trống trong các văn bản chính sách này. Đề tài cũng đưa ra được các khuyến nghị chính sách về việc duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo cũng  như sử dụng nhân lực y tế của các hình thức đào tạo nêu trên.

Đề tài đã nhận được sự quan tâm, trao đổi đóng góp ý kiến của đại biểu tham dự đến từ các Sở Y tế địa phương cũng như các nhà quản lý, đào tạo nhân lực.

TS. Nguyễn Trọng Hiếu- Trưởng phòng Đào tạo- Đại học Y Dược Thái Nguyên và Bà Cao Mỹ Phương- Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh phát biểu tại Hội thảo

Sau hơn 2 năm triển khai, đề tài đã thu được những kết quả quan trọng, đưa ra các bằng chứng góp phần khuyến nghị các chính sách về đào tạo nhân lực y tế theo hình thức đào tạo địa chỉ, liên thông và cử tuyển nhằng nâng cao chất lượng cán bộ y tế ở các địa phương,đặc biệt là các địa phương ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Nguồn: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Y tế công cộng