Với mục tiêu khuyến khích các giảng viên trẻ, nghiên cứu viên, học viên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, chia sẻ kết quả nghiên cứu, tôn vinh nhà khoa học trẻ, đồng thời lựa chọn báo cáo viên xuất sắc nhất tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ ngành Y tế toàn quốc lần thứ XX năm 2020, Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức Hội nghị Khoa học công nghệ và tuổi trẻ cấp trường.

Thành phần tham dự:

     - Báo cáo viên: Giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên dưới 40 tuổi đang giảng dạy, làm việc và học tập tại trường Đại học Y tế công cộng.

     - Đại biểu tham dự: Giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên trường Đại học Y tế công cộng.

Thông tin chi tiết về Hội nghị và Chương trình Hội nghị trong file đính kèm.