Căn cứ Kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2019-2020 của trường Đại học Y tế công cộng;

Căn cứ Kết quả họp ngày 08/11/2019 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ v/v xét chọn ý tưởng đề tài KH&CN cấp cơ sở, đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020.

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo tới quý Thầy/Cô, Anh/Chị, các bạn học viên, sinh viên kết quả tuyển chọn  ý tưởng đề tài KH&CN cấp cơ sở, đề tài NCKH sinh viên năm học 2019-2020 (chi tiết trong file đính kèm).

Chúc mừng các đề xuất được chọn và đề nghị các chủ nhiệm đề tài, nhóm nghiên cứu chuẩn bị đề cương chi tiết và gửi về phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ (bản điện tử và 3 bản in có chữ ký)  trước 11h ngày 02/12/2019 (Thứ 2).

Mẫu đơn và đề cương trong file đính kèm.