KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TUỔI TRẺ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NĂM HỌC 2019-2020
 
Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ Trường Đại học Y tế công cộng năm học 2019-2020 nhằm khuyến khích các GV trẻ, NCV, học viên và sinh viên tham gia NCKH, chia sẻ kết quả nghiên cứu, tôn vinh những nhà khoa học trẻ, lựa chọn những báo cáo viên xuất sắc nhất tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ ngành Y tế toàn quốc lần thứ XX năm 2020; đồng thời phát động phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, hướng đến tham dự các Giải thưởng Sinh viên NCKH năm 2020 và Giải thưởng Sinh viên NCKH – Euréka lần thứ 22.
 
Thời gian tổ chức Hội nghị: 08h00-12h00 ngày 31/10/2019
Địa điểm: Giảng đường C208- Trường Đại học Y tế công cộng
Đối tượng tham gia: GV, NCV, học viên, sinh viên, sinh viên dưới 35 tuổi đang giảng dạy, làm việc và học tập tại HUPH
Các mốc thời gian chính: 
    + Đăng ký báo cáo và tham dự Hội nghị: 19-23/9/2019
    + Thông báo các báo cáo được chọn: 07/10/2019
    + Gửi báo cáo tóm tắt: 02/10/2019
    + Gửi báo cáo toàn văn: 15/10/2019
 
Trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô, Anh/Chị và các em sinh viên:
- Gửi báo cáo tóm tắt và báo cáo toàn văn về phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ email: nckh@huph.edu.vn
 
Thông tin chi tiết về Kế hoạch tổ chức Hội nghị   tại đây
                                Chương trình Hội nghị tại đây