Truyền thông về nguy cơ sức khỏe môi trường với cộng đồng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chính quyền, từ phường xã tới cấp cao hơn. Nếu được làm đúng, dựa trên bằng chứng khoa học, có trách nhiệm sẽ giúp nhân dân nhận thức đúng, giảm số ca mắc bệnh, tử vong và tránh lãng phí nguồn lực xã hội. Nếu không, nó chỉ tạo cơ hội cho những lời đồn đại, sự bất bình và mất mát lòng tin.

Trong sự cố cháy nhà kho Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông, Hà Nội, các thông tin không thống nhất về việc phát thải thuỷ ngân ra môi trường do vụ hoả hoạn một lần nữa đặt ra nhu cầu: chính quyền, cơ quan chuyên trách phải kịp thời đánh giá, truyền thông nguy cơ sức khoẻ môi trường để bảo vệ người dân.

Dưới góc độ của người làm chuyên môn về Sức khoẻ môi trường, liên quan tới truyền thông nguy cơ trong tình huống khẩn cấp, TS Trần Thị Tuyết Hạnh- Giảng viên Bộ môn Sức khỏe môi trường-  Trường Đại học Y tế công cộng có những chia sẻ cùng bạn đọc trên website: Vnexpress, chuyên mục Góc nhìn

Chi tiết bài chia sẻ tại đây   

Nguồn: Vnexpress