Sáng ngày 2/8/2019, tại Trường Đại học Y tế công cộng, Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2019 của Nhà trường do GS.TS Phùng Đắc Cam chủ trì đã tổ chức phiên họp thứ 3 để thẩm định và xét duyệt hồ sơ ứng viên đăng ký xét chức danh GS/PGS.

Buổi họp gồm hai nội dung chính: ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan và các thành viên Hội đồng bỏ phiếu tín nhiệm đối với mỗi ứng viên.

Thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở và ứng viên chụp ảnh lưu niệm trước phiên họp

GS.TS Phùng Đắc Cam phát biểu khai mạc phiên họp

5/5 ứng viên đăng ký xét chức danh GS/PGS năm nay đều là các giảng viên cơ hữu của Nhà trường. Tất cả ứng viên đã có bài trình bày báo cáo tổng quan kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh rất tốt. Các bài trình bày ngắn gọn, súc tích, làm nổi bật được những thành tựu về đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học của ứng viên. Các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá rất cao các bài trình bày cũng như kết quả/hồ sơ của các ứng viên năm nay. Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, đa số các ứng viên đều là những PGS/TS được đào tạo tại nước ngoài nên có ngoại ngữ thành thạo. Đặc biệt, tất cả ứng viên GS/PGS đều có thế mạnh về xuất bản quốc tế với nhiều bài báo khoa học từ 5 đến 150 bài được đăng tải trên những tạp chí quốc tế có chỉ số tác động rất cao.

PGS.TS. Hoàng Văn Minh trình bày báo cáo khoa học tổng quan

Các thành viên Hội đồng đã lắng nghe các ứng viên trình bày, trao đổi thắng thắn với ứng viên về nội dung trình bày trong báo cáo khoa học tổng quan cũng như mặt mạnh mặt yếu hồ sơ của ứng viên. Các ứng viên đều nhận thấy đó là những đóng góp chính xác và chân thành của các thành viên Hội đồng.

GS.TS Trương Việt Dũng nhận xét, góp ý về phần trình bày của các ứng viên

Sau khi các ứng viên kết thúc trình bày báo cáo tổng quan, Hội đồng đã thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm với các ứng viên. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của ứng viên như sau:

Ứng viên GS:

  1. PGS.TS. Hoàng Văn Minh đạt 9/9/9 phiếu tín nhiệm

Ứng viên PGS:

  1. TS. Trần Thị Tuyết Hạnh đạt 9/9/9 phiếu tín nhiệm
  2. TS. Lê Thị Thanh Hương đạt 9/9/9 phiếu tín nhiệm
  3. TS. Bùi Thị Tú Quyên đạt 9/9/9 phiếu tín nhiệm
  4. TS. Nguyễn Đức Thành đạt 9/9/9 phiếu tín nhiệm

Chủ tịch Hội đồng đã thông báo kết quả và chúc mừng các ứng viên đã đủ điều kiện để Nhà trường đề xuất lên Hội đồng giáo sư Nhà nước xét công nhận chức danh GS/PGS năm 2019.

Nguồn: Phòng Khoa học và Công nghệ- Trường Đại học Y tế công cộng