Thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu của ngành y tế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 của Bộ Y tế, ngày 31/7/2019, tại Nghệ An, Cục quản lý Môi trường Y tế với sự hỗ trợ của Ngân hàng Châu Á (ADB) đã tổ chức “Hội thảo phổ biển, hướng dẫn xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu của ngành y tế” cho 32 tỉnh và các đơn vị y tế trực thuộc Bộ ở khu vực phía Bắc.

Khoảng 100 đại biểu từ các cơ quan Trung ương, các Sở Y tế, các Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC), các Viện nghiên cứu và các trường Đại học y đã về dự, trong đó có Đại diện ADB và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, PGS.TS Dương Đình Chỉnh.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế, Bộ Y tế đã nhấn mạnh những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên sức khỏe của người dân Việt Nam, nguy cơ xảy ra các dịch bệnh do biến đổi khí hậu và sự cấp bách phải chuẩn bị chủ động ứng phó của ngành y tế.

Thay mặt Cục Quản lý Môi trường Y tế, TS Đỗ Mạnh Cường đã trình bày giới thiệu Kế hoạch ứng phó với Biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Để thực hiện kế hoạch, Bộ Y tế cũng đã đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp bao gồm các mặt về cơ chế chính sách và tổ chức quản lý, truyền thông, giáo dục và đào tạo nâng cao năng lực, xây dựng, nhân rộng các mô hình ứng phó với BĐKH và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Một loạt các dự án ưu tiên lên tới trên 1500 tỷ đồng cũng đã được đề xuất. Để cung cấp thông tin khoa học cho việc xây dựng Kế hoạch hành động, năm 2018 Nhóm nghiên cứu Biến đổi khí hậu và Sức khỏe trường Đại học Y tế công cộng đã thực hiện nhiệm vụ: “Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng của ngành Y tế trước các hoạt động của BĐKH”. Nhiệm vụ này thuộc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật 8898-REG: “Nâng cao năng lực ứng phó với Biến đổi khí hậu của ngành y tế tiểu vùng Mê- Kông mở rộng”.

Đại diện nhóm nghiên cứu Biến đổi khí hậu và Sức khỏe trường Đại học Y tế công cộng- TS Trần Thị Tuyết Hạnh đã tham dự Hội thảo và trình bày 2 nội dung: (1) “Đánh giá tác động của BĐKH tới sức khỏe và năng lực thích ứng của ngành y tế”; (2) “Giới thiệu và hướng dẫn thực hiện bộ chỉ số đánh giá tác động của BĐKH tới sức khỏe và năng lực thích ứng của ngành y tế”. Đây là những nội dung quan trọng góp phần giúp Cục Quản lý Môi tường Y tế trong việc xây dựng“Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của ngành y tế 2019-2030 và tầm nhìn đến năm 2050”, cũng như theo dõi đánh giá công tác triển khai Kế hoạch này tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc trong thời gian tới.

Chi tiết bài viết về Hội thảo trên website Báo Sức khỏe và Đời sống tại đây

Nguồn: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Y tế công cộng