Công bố các công trình nghiên cứu ở tầm quốc tế luôn là một trong các nhiệm vụ trọng yếu của các trường Đại học nói chung và trường Đại học Y tế công cộng nói riêng. Đứng ở vị trí số 19 trong top 30 trường Đại học có lượng bài báo, tạp chí xuất bản quốc tế nhiều nhất (năm học 2017-2018), giảng viên trường Đại học Y tế công cộng luôn hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với hoạt động NCKH và luôn nỗ lực, phấn đấu công bố kết quả các công trình nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế.

Trong tháng 7/2019, tại số báo đặc biệt “Special Collection on Cancers in Vietnam: Burden and Control Efforts”, Guest Editors là PGS. TS. Hoàng Văn Minh, PGS. TS. Trần Văn Thuấn và TS. Xiao Ou Shu vừa được đăng trên tạp chí CANCER CONTROL, IF = 1,990. Trường Đại học Y tế công cộng có 4 bài, trong đó 2 bài là tác giả số 1, 1 bài là tác giả số 2 và 1 bài là tác giả cuối:

1.     Active Lifestyle Patterns Reduce the Risk of Colorectal Cancer in the North of Vietnam: A Hospital-Based Case–Control Study. Nhóm tác giả: La Ngoc Quang, Nguyen Quang Hien, Nguyen Tien Quang, Nguyen Thanh Chung

2.     Effectiveness of Community Intervention Program on Knowledge and Practice of HPV Prevention Among Married Females in Vietnam Rural Areas. Nhóm tác giả: Le Thi Kim Anh, Tran Thi Van, Dinh Thi Phuong Hoa, Dau Xuan Canh, Pham Quoc Binh, Nguyen Thi Hau, Nguyen Thanh Huong.

3.     Cancers in Vietnam—Burden and Control Efforts: A Narrative Scoping Review. Nhóm tác giả: Tung Pham, Linh Bui, Kim Bao Giang, Dong Hoang, Thuan Chan, Hoang Van Minh

4.     Anxiety Among Inpatients With Cancer: Findings From a Hospital-Based Cross-Sectional Study in Vietnam. Nhóm tác giả: Truong Viet Dung, Bui Thi Tu Quyen, Nguyen Tri Do, Jaleesa Moore.

 Xin trân trọng giới thiệu các ấn phẩm full- text tới Quý thầy/cô, các anh chị học viên, sinh viên quan tâm tại đường link: 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1073274819864666 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1073274819864641

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1073274819863802

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1073274819862792 

Nguồn: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Y tế công cộng