Bên cạnh việc cung cấp các khóa đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu khoa học được xem là một trong 2 nhiệm vụ sống còn của trường Đại học Y tế công cộng (YTCC). PGS. TS. Hoàng Văn Minh – Phó hiệu trưởng phụ trách công tác Nghiên cứu khoa học - cho biết “Với quan điểm nghiên cứu khoa học là xương sống cho công tác đào tạo và tư vấn, cũng là phương tiện cho việc hình thành và phát triển mạng lưới, Trường Đại học Y tế công cộng đã tích cực liên kết, triển khai nghiên cứu cùng với mạng lưới y tế trong nước và quốc tế”. Từ những ngày đầu thành lập năm 2001, kế hoạch Hoạt động Khoa học và Công nghệ của nhà trường luôn nhấn mạnh mục tiêu “Đẩy mạnh hoạt động xuất bản quốc tế, củng cố và khẳng định thương hiệu của Trường Đại học Y tế công cộng”. Nhà trường đã luôn tích cực phối hợp với các tổ chức quốc tế, các cơ quan, viện và trường trong ngành y tế, mạng lưới cựu sinh viên và các bộ ngành liên quan để triển khai các hoạt động nghiên cứu. Các tổ chức quốc tế và các Trường Đại học lớn mà nhà trường đã phối hợp tổ chức các nghiên cứu có thể kể đến như Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung tâm phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC),Viện Nghiên cứu quốc gia về sức khoẻ, Hoa Kỳ (NIH), Hội đồng Nghiên cứu Y khoa, Vương quốc Anh (MRC)... Ban giám hiệu, cán bộ giảng viên và sinh viên luôn nhận thức rõ nghiên cứu khoa học và đăng tải kết quả trên các tạp chí quốc tế là một thước đo quan trọng trong đánh giá và xếp hạng các trường đại học giúp khẳng định năng lực nghiên cứu và khả năng hội nhập của nhà trường.

 

Hình 1. Trường ĐH YTCC và số lượng đề tài và xuất bản trong nước, quốc tế: 2011-2018

Trong giai đoạn 2011-2018, số đề tài NCKH, xuất bản trong nước và quốc tế của nhà trường đã tăng mạnh. Năm học 2016-2017, Trường Đại học YTCC đứng thứ 14 trong danh sách 20 trường đại học hàng đầu của Việt Nam có công bố quốc tế trong danh mục ISI (ISI là danh mục tạp chí khoa học uy tín trên thế giới của Viện Thông tin Khoa học) và là một trong 20 trường có công bố trên các tạp chí có chỉ số tác động (impact factor – IF) cao. Năm học 2017-2018, 119 cán bộ giảng viên (22 GS/PGS, 44 TS) của nhà trường đã đăng tải 76 bài báo quốc tế. Nhà trường cũng đưa xuất bản quốc tế là một trong các tiêu chí xét tiêu chuẩn xét chiến sỹ thi đua. Đồng thời, để khuyến khích công tác xuất bản quốc tế, nhà trường cũng có chính sách thưởng cho các tác giả có bài báo đăng tải trên tạp chí quốc tế với mức thưởng lên tới 30 triệu đồng/1 bài báo được đăng trên các tạp chí uy tín của thế giới.

Có thể nói, những đóng góp về công bố quốc tế nêu trên là thành quả đáng khích lệ mà tập thể cán bộ, giảng viên của Trường Đại học YTCC đã không ngừng nỗ lực phấn đấu trong thời gian qua. Trong năm học 2018-2019, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ của Trường đang triển khai đề tài đánh giá năng lực nghiên cứu của toàn bộ giảng viên để qua đó cung cấp số liệu giúp hỗ trợ tăng cường năng lực trong xuất bản quốc tế cũng như xây dựng chiến lược phát triển NCKH trong thời gian tới. Xuất bản quốc tế là một thách thức lớn nhưng với những cơ chế, chính sách hỗ trợ và khen thưởng của nhà trường hứa hẹn tạo động lực cho đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên của nhà trường tiếp tục có nhiều công trình nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn và nhiều xuất bản trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín từ đó giúp nâng cao chất lượng đào tạo.

Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ, trường ĐH Y tế công cộng