Ngày 24.1.2018, Phòng tổ chức hội đồng đề cương đánh giá nhu cầu đào tạo 

1. Đánh giá nhu cầu đào tạo cử nhân công nghệ kỹ thuật môi trường- của TS. Lê Thị Thanh Hương (Giảng viên khoa Sức khỏe môi trường)

2. Đánh giá nhu cầu đào tạo cử nhân phục hồi chức năng tại Việt Nam năm 2019 - của TS. Trần Thị Mỹ Hạnh (Giảng viên khoa Y học lâm sàng) 

3. Đánh giá nhu cầu đào tạo thạc sĩ kỹ thuật xét nghiệm y học tại Việt Nam - của TS. Bùi Thị Ngọc Hà (Trung tâm xét nghiệm)

Cả 3 đề cương đều được thông qua và tiến hành triển khai.