Ngày 25/1/2019, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Tuổi thọ khỏe mạnh và gánh nặng bệnh tật người cao tuổi Việt Nam" của PGS.TS Nguyễn Thanh Hương báo cáo tại Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế).

Đề tài được sự nhất trí và ủng hộ cao của chủ tịch hội đồng cùng các ủy viên thông qua đã đạt loại xuất sắc.

Về chất lượng sản phẩm của đề tài gồm:

- 4 báo cáo tổng quan tài liệu

- 01 báo cáo khoa học về năm sống khỏe mạnh

- 7 báo cáo khoa học về gánh nặng bệnh tật

- 01 báo cáo khuyến nghị chính sách và hệ thống thông tin y tế

- 02 bài báo đăng tạp chí trong nước

- 5 bài báo và 01 bản thảo bài báo đăng tạp chí quốc tế

- 01 chủ đề luận văn của nghiên cứu sinh; 01 đề cương môn học tự chọn dành cho đối tượng thạc sỹ

Nhóm nghiên cứu đang chỉnh sửa để nộp lưu trữ tại Trung tâm thông tin Khoa học công nghệ Quốc gia