Sau quá trình xem xét và tuyển chọn, chương trình đã chọn ra 6 trưởng nhóm dựa trên năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu, khả năng ngoại ngữ.(Danh sách đính kèm link)

Ngoài ra, đối với các ứng viên đã đăng ký, phòng xin mời tất cả các bạn tham gia các khóa học của chương trình này. 

Các khóa học của chương trình sẽ được thực hiện ngoài giờ hành chính, và bắt đầu từ tháng 11.  

Chương trình đề cao sự cam kết, tham gia đầy đủ và hoàn thành chương trình của các học viên.
Vì vậy phòng kính đề nghị các cán bộ/giảng viên, học viên, sinh viên đã đăng kí tiếp tục khẳng định sự tham gia tại đường link dưới đây trước ngày 01/11.