Sáng ngày 30-10, phòng QLKHCN tổ chức hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018 của bộ môn Kinh tế y tế.

Đề tài "Đánh giá mức sẵn sàng chi trả đối với một số can thiệp phát hiện sớm ung thư tại Việt Nam" chủ nhiệm đề tài của Ths. Nguyễn Thu Hà.

Hội đồng gồm:

1.PGS.TS.Vũ Xuân Phú -Bệnh viện Phổi Trung ương - chủ tịch hội đồng

2.PGS.TS. Phạm Huy Tuấn Kiệt - Đại Học Y Hà Nội - ủy viên nhận xét

3 TS. Bùi Thị Tú Quyên - Trường ĐH YTCC - Ủy viên nhận xét

4.TS. Nguyễn Thị Thúy Nga - Trường ĐH YTCC - Ủy viên

Hội đồng đánh giá đây là một đề tài hay, thiết thực. Đồng thời đưa ra nhận xét cho đề cương về tên đề tài cần cụ thể hơn, từ đó có một mục tiêu cụ thể. Giới hạn đối tượng, địa điểm nghiên cứu. Và cần phải xem xét khả năng có thể thực hiện đề tài. Các thầy cô đã đưa ra những đóng góp cụ thể cho từng mục tiêu cần nghiên cứu để nghiên cứu có thể thực hiện một cách hiệu quả, đảm bảo tiến độ.

Hội đồng bế mạc vào lúc 10h00ph cùng ngày,