Chương trình bồi dưỡng nghiên cứu viên trẻ do trường Đại Học Y tế Công Cộng tổ chức nhằm mục tiêu nâng cao năng lực và cảm hứng nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ, học viên và sinh viên của Trường Đại học Y tế Công Cộng. Những thành viên tham gia được đào tạo, thực hành: thiết kế, nghiên cứu, phân tích số liệu, viết báo cáo nghiên cứu, và viết bản thảo bài báo quốc tế.

     Đối tượng tham gia chương trình là giảng viên trẻ, học viên và sinh viên (dưới 35 tuổi), nếu là sinh viên từ năm 3 trở lên. Chương trình đào tạo 4-5 nhóm nghiên cứu hằng năm, mỗi nhóm gồm 3 thành viên. Với tiêu chí lựa chọn đối tượng có kỹ năng nghiên cứu khoa học và có hứng thú, đam mê nghiên cứu khoa học có khả năng tiếng Anh tốt và đặc biết là có tinh thần trách nhiệm, cam kết với các hoạt động của chương trình.

     Quyền lợi của các ứng viên là được tham gia các chương trình đạo tạo về phương pháp nghiên cứu khoa học và có chứng chỉ hoàn thành chương trình cũng như cơ hội tham gia dự án/đề cán, tham gia hội nghị hội thảo.

Để đăng kí tham gia chương trình mọi người vào đường link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHZU_WxltPTFn0nv-DLU56hSrxaderug84ZOAoKr8PemMDhw/viewform