Từ 19-21/2019 trường Đại Học Y tế Công Cộng tổ chức cuộc họp giữa Phó hiệu trưởng Hoàng Văn Minh cùng với các khoa/ đơn vị về kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học 2018-2019. Thành phần tham dự bao gồm:

- PGS.TS. Hoàng Văn Minh- Phó hiệu trưởng phụ trách NCKH
- TS. Dương Minh Đức- Phụ trách phòng QLKHCN
- Các cán bộ phòng QLKHCN
- Các Trưởng/phó và các cán bộ của các khoa/đơn vị trong trường: Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ ngành Y tế (Viện ĐTBDCBQLYT), Khoa các Khoa học cơ bản, Khoa Khoa học Xã hội và hành vi giáo dục sức khỏe, Khoa Sức khỏe Môi trường-Nghề nghiệp, Khoa Y học lâm sàng, Khoa Y học cơ sở, Trung tâm xét nghiệm, Trung tâm phòng chống tai nạn thương tích, Trung tâm nghiên cứu Sức khỏe cộngđồng, Phàm khám đa khoa. 

     Nội dung cuộc họp báo cáo tình hình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước của từng khoa/đơn vị. Đưa ra định hướng kế hoạch cho năm học 2018-2019 về các đề tài hợp tác quốc tế, xuất bản quốc tế, các đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ/ tỉnh/ thành phố. Bên cạnh đó các khoa/đơn vị nêu những khó khăn, thuận lợi và những mong muốn hỗ trợ trong quá trình tiến hành nghiên cứu khoa học.

     PGS. TS Hoàng Văn Minh đã cùng trao đổi ý kiến, giải đáp những thắc mắc và đưa ra chỉ đạo phù hợp cho từng khoa/đơn vị. Mục tiêu năm học 2018-2019 các khoa/đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt các dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xuất bản trong nước và quốc tế. Phía nhà trường cũng sẽ có những cơ chế mới đóng góp của các đề tài/ dự án, hỗ trợ để khuyến khích cá nhân/tổ chức nghiên cứu khoa học.