Cuốn giáo trình "Phương pháp nghiên cứu trong Bệnh viện"  được biên soạn bởi nhóm các giảng viên và nghiên cứu viên có kinh nghiệm của Trường Đại học Y tế công cộng nhằm giới thiệu tới bạn đọc một số nội dung cơ bản có tính ứng dụng đối với việc thiết kế và trieernkhai các đề tài nghiên cứu khoa học trong bệnh viện như y học dựa vào bằng chứng, phương pháp nghiên cứu dịch tễ học, thống kê y học, phương pháp nghiên cứu định tính, phương pháp nghiên cứu kết hợp, phương pháp nghiên cứu quản lý chất lượng dịch vụ y tế. Trong mỗi bài viết, các tác giả đều đề cập đến các nội dung lý thuyết và cả các ví dụ thực hành, giúp cho bạn đọc dễ hiểu và dễ áp dụng hơn trong các nghiên cứu cụ thể của mình.

Cuốn sách giáo trình đã được xuất bản vào tháng 7 năm 2018, và được lưu bán tại Thư viện Trường Đại học Y tế công cộng cộng, kính mời các độc giả quan tâm có thể tham khảo.