SINH HOẠT KHOA HỌC "VIẾT VÀ XUẤT BẢN BÀI BÁO KHOA HỌC QUỐC TẾ"

Thời gian: Ngày 7 tháng 7 năm 2018

Địa điểm:

Phòng họp 207, nhà A, Trường Đại học Y tế Công cộng, 1A Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Chương trình:

  • Buổi sáng: Chia sẻ kinh nghiệm viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế (Mời tất cả các nghiên cứu viên quan tâm)
    • 08h45-09h30: Giới thiệu 1 số kinh nghiệm viết bài báo khoa học quốc tế (PGS.TS. Hoàng Văn Minh)
    • 09h30-10h30: Chia sẻ của các nghiên cứu viên về kinh nghiệm, khó khăn và thách thức trong viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế (Mời tất cả các nghiên cứu viên có kinh nghiệm thuộc chuyên ngành khoa học sức khỏe (Đã đăng ký tham gia chia sẻ kinh nghiệm: PGS. TS. Hoàng Văn Minh, PGS. TS. Nguyễn Thanh Hương, PGS. TS. Vũ Hoàng Lan, PGS.TS. Hồ Thị Hiền, TS.Trần Thị Tuyết Hạnh, TS. Bùi Thị Tú Quyên, ThS. Đoàn Thị Thùy Dương; BTC trân trọng kính mời các nghiên cứu viên trong và ngoài trường đăng ký tham gia chia sẻ kinh nghiệm)
    • 10h30-11h45: Thảo luận chung
  • Buổi chiều: Làm việc với các nhóm đã đăng ký và có bản thảo bài báo khoa học quốc tế (Dành cho các giảng viên của  Trường Đại học Y tế công cộng)