Trường Đại học Y tế công cộng phối hợp với Bệnh viện Sản Hà Nội đã xuất bản thành công số báo đặc biệt về chủ đề Women' Heath Issue trên tạp chí Health Care for Women International- là tạp chí trong danh mục ISI, có chỉ số IF 1,2.

Số báo đặc  biệt nàt gồm 11 bài của các tác giả là các giảng viên cán bộ trong trường cùng phối hợp với các tác giả đến từ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Chi tiết các bài báo xin xem tại đường link:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07399332.2018.1460138