Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Trường Đại học Tôn Đức Thức thông báo tài trợ cho các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng đợt 1 năm 2018

Phòng QL KH&CN xin thông báo tới các thầy cô để đề xuất nghiên cứu và đăng ký thực hiện

Thông tin chi tiết xin xem tại đường link: http://fostect.tdtu.edu.vn/index.php/vi/chuong-trinh-tai-tr-hu-ng-d-n/thong-bao-n-p-h-so 

Hạn nộp đề xuất về phòng QL KH&CN muộn nhất ngày 25/4/2018