1 Can thiệp nâng cao sức khỏe tinh thần cho sinh viên Trường Đại học Mỏ-Địa chất 1. Sàng lọc tình trạng căng thẳng tâm lí (stress), rối loạn lo âu và trầm cảm của sinh viên Trường Đại học Mỏ-Địa chất.
2. Mô tả hiểu biết của sinh viên về một số vấn đề sức khỏe tinh thần và cách ứng phó.
3. Thiết kế và thực hiện chương trình can thiệp nâng cao sức khỏe tinh thần phù hợp trong thời gian 6-9 tháng.
4.. Đánh giá quá trình và kết quả của chương trình can thiệp
TS. Trương Quang Tiến Khoa KHXH
2 Xây dựng và chuẩn hóa bộ công cụ đánh giá sự hài lòng các lĩnh vực dịch vụ do Trường Đại học Y tế công cộng cung cấp Các bộ công cụ đánh giá sự hài lòng trong các lĩnh vực dịch vụ: Đào tạo, Nghiên cứu khóa học, Xét nghiệm, Khám chữa bệnh do Trường Đại học Y tế công cộng cung cấp được chuẩn hóa ThS. Nguyễn Thị Phương Thanh Ban Khảo Thí và Đảm bảo Chất lượng
3 Can thiệp nâng cao nhận thức và sàng lọc, quản lý bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường tại phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà nội, năm 2018. 1. Mô tả nhận thức, thái độ, hành vi liên quan đến tăng huyết áp và đái tháo đường tại Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà nội, năm 2018.
2. Mô tả công tác sàng lọc, quản lý bệnh nhân tăng huyết áp vào đái tháo đường tại Phường Đức Thắng.
3. Xác định nhu cầu, rào cản đối với thực hiện đến sàng lọc và quản lý hai bệnh trên trong nhóm NCT tại địa bàn phường.
4. Xây dựng và thực hiện can thiệp sàng lọc, quản lý hồ sơ người bệnh tại phường Đức Thắng tại phòng khám đa khoa, Đại học Y tế công cộng.
PGS.TS. Hồ Thị Hiền Khoa YHLS
4 Thực trạng nhiễm độc tố vi nấm Aflatoxin trong một số thực phẩm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm – thành phố Hà Nội 1. Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp xác định hàm lượng aflatoxin tổng số (B1, B2, G1, G2) trong thực phẩm tại Trung tâm Xét nghiệm – Trường đại học Y tế công cộng.
2.  Đánh giá thực trạng thực phẩm nhiễm độc tố vi nấm aflatoxin trên một số nhóm thực phẩm tại địa bàn quận Bắc Từ Liêm – thành phố Hà Nội.
ThS. Nguyễn Thị Hường Labo
5 Đánh giá hiệu quả của các can thiệp cộng đồng trong thiết kế phỏng thực nghiệm: một nghiên cứu phương pháp Mục tiêu chung:
Phân tích các phương pháp đánh giá hiệu quả của các can thiệp cộng đồng trong thiết kế phỏng thực nghiệm
Mục tiêu cụ thể:
- Tổng quan các các phương pháp đánh giá hiệu quả của các can thiệp cộng đồng trong thiết kế phỏng thực nghiệm
- Phân tích hiệu quả của các can thiệp cộng đồng trong thiết kế phỏng thực nghiệm sử dụng số liệu thứ cấp
TS. Lê Thị Kim Ánh Khoa KHCB