Ngày 31/01/2018 và 01/02/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) nhiệm kỳ 2014-2019 đã họp Kỳ họp lần thứ VII. Tại Kỳ họp HĐCDGSNN đã xét duyệt, bỏ phiếu tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017. Hội đồng cơ sở Trường Đại học Y tế công công vinh dự có PGS.TS. Phan Văn Tường đạt chức danh Giáo sư và 01 giảng viên thỉnh giảng là TS. Hà Hữu Tùng đạt chức danh Phó giáo sư

Quyết định và danh sách, xem chi tiết tại đường link:

http://www.hdcdgsnn.gov.vn/index.php/ho-t-d-ng-xet-duy-t/thong-bao/782-q...