Ngày 29/1/2018, Phòng Quản lý KH&CN đã tiến hành tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở : 

Ảnh hưởng của gánh nặng nhiệt đến một số chỉ số sinh lý và cảm nhận chủ quan của nhân viên y công tại khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ tháng 9/2016 đến 7/2017.

  •  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Thu Thủy
  • Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y tế công cộng
  • Thời gian thực hiện: 9/2016-7/2017
  • Đề tài được Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá loại Khá
  • Tóm tắt kết quả nổi bật của đề tài tại đây: Tóm tắt tiếng anh & tóm tắt tiếng việt