Để chuẩn bị cho việc tham gia Hội nghị khoa học và công nghệ các Trường Đại học, Cao đẳng Y-Dược Việt Nam lần thứ 19 dự kiến tổ chức vào tháng 5/2019 tại Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức Hội nghị KH&CNTT để các giảng viên/nghiên cứu viên/ học viên/sinh viên trẻ của Trường (dưới 35 tuổi) tham gia chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và tăng cường kỹ năng trình bày kết quả nghiên cứu khoa học, đồng thời tìm ra được những báo cáo viên xuất sắc nhất tham dự hội nghị toàn quốc.
Kế hoạch Hội nghị
 • Thông báo và mời đăng ký tham dự: 03/01/2018
 • Đăng ký tham gia Hội nghị: 07/01/2018
 • Tập huấn viết báo cáo và thuyết trình: 10/01/2018
 • Gửi báo cáo tóm tắt: 14/01/2018
 • Lựa chọn báo cáo: 18/01/2018
 • Gửi báo cáo toàn văn: 29/01/2018
 • Tổ chức Hội nghị: 26/02/2018
Yêu cầu về báo cáo
 • Là đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe và phát triển được hoàn thành trong khoảng thời gian từ 01/2016 đến 01/2018
 • Báo cáo tóm tắt: 2 trang
 • Báo cáo toàn văn: 6 trang
 • Thuyết trình (Thời gian: không quá 10 phút)
 • Bài trình bày powerpoint bằng Tiếng Việt (Không quá 10 phút)
Địa chỉ liên hệ
Hoàng Thị Liên
Phòng Quản lý khoa học và công nghệ
Điện thoại: 024.62662386/ 0915123632
Email: htl@huph.edu.vn
 
Các tài liệu tham khảo