Phương pháp nghiên cứu định lượng hiện đang được áp dụng rộng rãi trong các công trình nghiên cứu khoa học sức khỏe tại Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu định lượng cũng là nội dung chủ đạo của các chương trình đào tạo về phương pháp nghiên cứu khoa học trong hầu hết các trường đại học, viện nghiên cứu thuộc khối khoa học sức khỏe tại Việt nam. Tuy nhiên, hiện còn có nhiều khái niệm và thuật ngữ nghiên cứu khoa học định lượng chưa được hiểu một cách chính xác, gây ra tình trạng thiếu nhất quán khi sử dụng khái niệm và thuật ngữ này. Việc sử dụng thuật ngữ một cách không thống nhất có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng của các công trình nghiên cứu cũng như gây ra khó khăn khi bình duyệt và và đánh giá các báo cáo, bài báo khoa học.

Cuốn tài liệu “KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ CƠ BẢN SỬ DỤNG TRONG CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE ĐỊNH LƯỢNG”, được biên soạn và thống nhất bởi nhóm giảng viên và nghiên cứu viên của một số cơ sở đào tạo y dược và một số cơ quan nghiên cứu tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài, nhằm mục tiêu hỗ trợ các nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên và sinh viên trong việc tra cứu ý nghĩa của các khái niệm và thuật ngữ thường dùng trong nghiên cứu khoa học sức khỏe định lượng. Bên cạnh đó, cuốn tài liệu này cũng là cơ sở để các nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên và sinh viên thống nhất về cách hiểu và cách sử dụng các khái niệm và thuật ngữ này và hướng tới việc chuẩn hóa về phương nghiên cứu khoa học sức khỏe tại Việt Nam.

Trong quá trình xây dựng cuốn tài liệu này, nhóm tác giả đã tham khảo và sử dụng nhiều nguồn tài liệu trong nước và quốc tế có uy tín. Ngoài ra, nhóm tác giả cũng nhận được các ý kiến góp ý của một số chuyên gia và nhà khoa học trong lĩnh vực có liên quan. Mặc dù đã được rà soát, thảo luận nhiều lần nhưng chắc chắn cuốn tài liệu này sẽ vẫn còn những thiếu sót. Nhóm tác giả rất mong các đồng nghiệp và Quý độc giả đóng góp ý kiến để cuốn tài liệu có chất lượng ngày càng tốt hơn.

Xin cảm ơn và chúc các bạn đọc thành công!

T/M các tác giả

Full-text xem tại: /sites/nckh.huph.edu.vn/files/Thuatngu%20%20NCKH%20dinhluong_%20final.pdf