Ngày 13/2/2017, Trường Đại học Y tế công cộng đón tiếp và làm việc với GS. Norito Kawakami, trường Đại học Tokyo về việc phối hợp, hợp tác đăng kí và thực hiện dự án về sức khỏe tâm thần của cán bộ y tế trong bệnh viện. Dự án hướng đến việc thực hiện các can thiệp nhằm nâng cao sức khỏe tâm thần cho cán bộ y tế của bệnh viện.

PGS.TS. Hoàng Văn Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng trao quà lưu niệm cho GS. Norito Kawakami, trường Đại học Tokyo

Các thầy cô đại diện Khoa KHXH, Hành vi và GDSK và Khoa Sức khỏe môi trường và nghề nghiệp trao đổi với GS. Norito Kawakami về hợp tác giữa hai bên