Trong các ngày từ 3 đến 7 tháng 12 năm 2016, Hội nghị “Một sức khỏe” quốc tế lần thứ tư và Hội nghị lần thứ 6 của Hiệp hội Sinh thái và Sức khỏe quốc tế đã được diễn ra tại thành phố Melbourne, Úc.

Hội nghị là nơi gặp gỡ của các nhà nghiên cứu, nhà vận động và hoạch  định chính sách đang hướng tới cách sử dụng cách tiếp cận đa ngành và phản ứng hiệu quả với các thách thức sức khỏe toàn cầu ngày càng phức tạp. Tham dự hội nghị gồm có các báo cáo viên có những chuyên ngành khoa học khác nhau. Hơn 1,000 chuyên gia đã tham dự hội nghị tại tông số 9 phiên chuyên đề khác nhau, với  200 báo cáo trình bày và 780 báo cáo trưng bày. Các hội thảo viên đến từ hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới.

Các phiên chuyên đề bao gồm:

  • Tạo lập một thế giới mạnh khỏe hơn
  • Hệ thống lương thực và dinh dưỡng – cung cấp lương thực an toàn và bền vững
  • Phản ứng với các bệnh mới nổi và các cá thể hiếm
  • Khoa học, chính sách và hành động tổng hợp

Thảo luận chuyên đề về các vấn đề nổi cộm là một phần nội dung trong các phiên chuyên đề như:

  • Sức khỏe sinh thái, sự biến mất đa dạng sinh học và tương lai của hành tinh
  • Mạng lưới phản ứng và dịch bùng phát toàn cầu (GOARN)
  • Các bệnh không lây nhiễm và hệ thống lương thực giàu năng lượng
  • Giáo dục hành động: Xây dựng Năng lực Một sức khỏe tại Châu Á
  • Củng cố hệ thống an ninh sinh học
  • Hành động “Một sức khỏe”.

Tham dự hội nghị này, TS Nguyễn Việt Hùng, và TS Phạm Đức Phúc – Trung tâm Nghiên cứu y tế công cộng và hệ sinh thái (CENPHER) của trường Đại học Y tế công cộng đã có bài báo cáo trình bày tại các phiên chuyên đề cũng như giới thiệu về xuất bản của Trường Đại học Y tế công cộng: Phụ trương: “Sức khỏe và các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe tại Việt Nam”, đăng trên Tạp chí Y tế công cộng quốc tế (International Journal of Public Health). Phụ trương gồm 12 bài báo và 3 bài biên tập do PGS.TS Hoàng Văn Minh – Phó hiệu trường Trường Đại học Y tế công cộng và TS. Nguyễn Việt Hùng- CENFER, trường Đại học Y tế công cộng chịu trách nhiệm biên tập. Phụ trương tập trung vào các bằng chứng khoa học trong nước về một số các chủ đề khác nhau, cũng như là các kinh nghiệm quốc tế.

Thông tin thêm về Phụ trương có thể xem tại đây