Hội đồng giáo sư Nhà nước đã có thông báo về Lịch xét duyệt công nhận chức danh GS/PGS năm 2016.

Nội dung chi tiết xem tại đường link: http://hdcdgsnn.gov.vn/