Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ; Thực hiện Quyết định số 6675/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của UBND Thành phố Hà Nội về phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố để thực hiện tuyển chọn trong kế hoạch năm 2016.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đăng tải danh mục các đề tài, dự án KH&CN cấp thành phố năm 2016 để các tổ chức và cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia tuyển chọn.

 

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, các văn bản pháp quy có liên quan khác, xin liên hệ:

 

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Địa chỉ: Số 5 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

ĐT: (04) 33553185 hoặc (04).33824207;      

Fax: (04)33825374 

Website: http://www.dost.hanoi.gov.vn

Thời gian cuối cùng nhận hồ sơ tuyển chọn là 17 giờ 00 ngày 25/01/2016, các hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà nội chậm nhất là ngày 25 /01/2016.