Phòng NCKH nhận được công văn của Cục KHCN và ĐT- BYT về việc đăng ký và giới thiệu đề tài KHCN dự giải thưởng nhân tài Đất Việt năm 2015.
 Nếu các thầy cô có các nghiên cứu khoa học đáp ứng các tiêu chí của giải thưởng và muốn đăng ký dự giải thưởng thì báo với Phòng NCKH trước 18/10 để phòng tổng hợp, hỗ trợ nhóm hoàn thành hồ sơ, tổ chức xét duyệt tại trường sau đó gửi lên Cục KHCN &ĐT.
 

Thể lệ

Dự thi giải thưởng “NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT” lĩnh vực Y Dược

1. Đối tượng dự thi:

Các tác giả và các công trình nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn, có đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực y dược được xét tặng giải thưởng phải là các công trình được thực hiện chủ yếu ở Việt Nam, chưa được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước hoặc các giải thưởng quốc tế tương đương khác,

2. Tiêu chí xét chọn:

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt lĩnh vực y dược có thể được xét tặng chung cho nhiều tác giả có các công trình nghiên cứu về cùng một chủ đề và đều xứng đáng được tặng giải thưởng.

Tiêu chuẩn quan trọng nhất để xét tặng giải thưởng là giá trị khoa học, ứng dụng của các công trình. Ngoài ra, các công trình nghiên cứu khoa học đã có tác dụng thiết thực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân ... sẽ được ưu tiên hơn.

 

TT

Tiêu chí

Nội dung

1

Tính hiệu quả:

Khuyến khích các công trình giúp nâng cao tiến bộ y - dược học, góp phần giảm chi phí khám chữa bệnh.

2

Tính ứng dụng:

Khuyến khích các công trình có thể áp dụng vào thực tiễn Việt Nam, đem lại giá trị kinh tế, chính trị cho xã hội và cho cộng đồng, có tính ưu việt trong triển khai, áp dụng vào thực tiễn.

3

Tính sáng tạo và khoa học:

Khuyến khích các công trình tham dự giải thưởng áp dụng công nghệ mới, tiên tiến của thế giới, lần đầu tiên ứng dụng tại Việt Nam, các công trình có sự sáng tạo phù hợp với điều kiện triển khai, ứng dụng của Việt Nam.

4

Tính hoàn thiện:

Khuyến khích các công trình nghiên cứu đã hoàn thiện, đầy đủ các tính năng, có thể đưa vào áp dụng được ngay trong thực tế.  công trình có đầy đủ tài liệu mô tả, tài liệu hướng dẫn áp dụng vào thực tiễn.

3.  Cách thức tham dự

Hoàn thành Bộ hồ sơ bao gồm:

Bản đăng ký in trên giấy theo mẫu có chữ ký hợp lệ của tác giả, nhóm tác giả (bắt buộc).

Bản Mô tả công trình nghiên cứu (Bắt buộc in trên giấy và lưu vào đĩa CD (Bao gồm: Đăng ký, mô tả sản phẩm, cam kết sở hữu trí tuệ theo mẫu, sản phẩm tham dự) theo mẫu đính kèm;

Bản cam kết quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm dự thi in ra giấy và lưu trên đĩa CD, có chữ ký hợp lệ của tác giả, nhóm tác giả (bắt buộc). Trong đó liệt kê đầy đủ và rõ ràng những phần nào là sở hữu của tác giả, những phần nào sử dụng các sản phẩm đã có sẵn. Quyền sở hữu trí tuệ được tính từ ngày BGK nhận được hồ sơ dự thi của thí sinh.

- Đối với các công trình đăng ký tham dự giải thưởng đã ứng dụng, bắt buộc phải được đơn vị chủ quản xác nhận.

Công trình tham dự giải thưởng bao gồm:

+ Các tài liệu trình bày thuyết minh cho công trình (in trên giấy và ghi trong đĩa CD),

+ Bản kê khai các yêu cầu kỹ thuật cần được đáp ứng để có thể trình bày công trình nghiên cứu (hệ thống máy tính, mạng, các ứng dụng khác ghi trong đĩa CD hoặc DVD).

3. Thời hạn tổ chức giải thưởng:

- Tác giả, nhóm tác giả gửi công trình đăng ký tham dự Giải thưởng về Cục Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế trước 16 giờ 30 phút ngày 20/10/2015 để trình Hội đồng khoa học Bộ Y tế xét duyệt. Công trình đăng ký tham dự Giải thưởng được Hội đồng khoa học Bộ Y tế thông qua sẽ được gửi  về Ban Tổ chức Giải thưởng trước ngày 02/ 11/ 2015.