Trong ngày 19/8/2015,  Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học đã tổ chức Hội thảo tập huấn "Sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả trong trường Đại học" cho các cán bộ, giảng viên của nhà trường. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án "Tăng cường nguồn nhân lực,  đào tạo và năng lực nghiên cứu khoa học cho Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 2014-2016" do tổ chức AP tài trợ.

Các nội dung của buổi tập huấn được giới thiệu bởi ông Phạm Phi Anh- Phó cục Trưởng Cục Sở hữu trí tuệ- Bộ KHCN và ông Phạm Thanh Tùng- Trưởng phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế- Cục Bản quyền tác giả- Bộ VHTT&DL.

Thông qua hội thảo tập huấn, các cán bộ nhà trường đã được tiếp cận vấn đề về sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả đối với các tài sản trí tuệ trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt là giáo dục đại học. Đây là một vấn đề cần được chú trọng trong giai đoạn hiện nay khi các sản phẩm nghiên cứu khoa học và giảng dạy của nhà trường ngày càng nhiều hơn. Hội thảo tập huấn cũng là hoạt động đầu tiên và là cơ sở để nhà trường xây dựng quy định chung của Trường Đại học Y tế công cộng về quản trị tài sản trí tuệ của cán bộ giảng viên nhà trường.

                                                                                                                                        MT