Từ ngày 02-06 tháng 8 năm 2015, đoàn cán bộ trường Đại học Y tế công cộng đã thăm và làm việc với Viện nghiên cứu Y tế vùng nhiệt đới của Phillppines (RITM) do TS. Hà Văn Như chủ tịch Hội đồng Đạo đức của nhà trường làm trưởng đoàn. RITM là một trong những đơn vị thuộc hệ thống đào tạo nâng cao năng lực khu vực của Tổ chức Y tế thế giới (WHO TDR). 

Với mục tiêu trao đổi và học tập kinh nghiệm xét duyệt của Hội đồng Đạo đức; trao đổi và thống nhất về nội dung và kế hoạch tổ chức lớp học trong đạo đức nghiên cứu y sinh học; trao đổi về cổng thông tin quản lý nghiên cứu và phần mềm NADA của WHO, đoàn đã có 5 ngày làm việc hiệu quả với các đại diện của WHO WPRO, RITM, Hội đồng Đạo đức RITM...

Chuyến đi đã mở rộng cơ hội học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác trong hệ thống của WHO tại khu vực. Ngay sau chuyến đi này, Trường Đại học Y tế công cộng sẽ phối hợp với các giảng viên đến từ RITM tổ chức Hội thảo tập huấn về đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cho các đối tượng là thành viên Hội đồng Đạo đức và một số cán bộ chủ chốt của nhà trường. 

                                                                                                                                                         MT