Trong tháng 5, các hoạt động nổi bật về KHCN của Nhà trường như sau:

1. Hưởng ứng ngày  Khoa học và Công nghệ 18/5, nhà trường đã thực hiện truyền thông và quản bá ngày này tới đội ngũ cán bộ giảng viên, học viên, sinh viên của nhà trường.

2. Tổ chức buổi sinh hoạt khoa học định kỳ "Xây dựng và đánh giá hiệu quả thử nhiệm can thiệp sử dụng biểu đồ tự theo dõi huyết áp dành cho người bệnh tại cộng đồng trong tăng cường tuân thủ điều trị", Người trình bày: ThS. Trần Thị Mỹ Hanh- Khoa Y học cơ sở. 

2. Tổ chức Hội đồng KHCN thông qua đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở "Đánh giá chương trình quản lý thạc sĩ quản lý bệnh viện, nhận định từ cựu học viên và người quản lý lao động" do TS. Nguyễn Thanh Hà làm chủ nhiệm đề tài, Đề cương đã được thông qua và phê duyệt triển khai
 
3. Tổ chức Hội đồng KHCN nghiệm thu "Thói quen, mức tiêu thụ nước ngọt có ga không cồn và nguy cơ đối với thừa cân- béo phì ở học sinh hai trường THPT ở Hà Nội"" Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thanh Hà, Đề tài nghiệm thu xếp loại Khá.
 
4.Tổ chức Hội đồng KHCN nghiệm thu "Đánh giá thực trạng cung cấp và sử dụng dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS tại các tỉnh dự án ADB năm 2013 và 2014.Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Mai Hoa. Đề tài nghiệm thu xếp loại Khá.
 
5. Tổ chức phiên họp lần 1 của Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở, đã bầu GS.TS. Phùng Đắc Cam là chủ tịch Hội đồng; PGS. TS. Bùi Thị Thu Hà là Ủy viên thường trực.
 
(Phòng NCKH)