Từ năm 2002 đế nay, Trường Đại học Y tế công cộng đã thực hiện 23 đề tài cấp Bộ về các lĩnh vực thuộc Y tế công cộng. Những đề tài NCKH cấp Bộ của nhà trường luôn được đánh giá cao và có những đóng góp tích cực trong việc cung cấp những bằng chứng quan trọng giúp cho quá trình xây dựng và thực thi chính sách của Bộ Y tế.

28. Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc trừ sâu nhóm clo hữu cơ đến sự Methyl hóa DNA của một số gen liên quan đến ung thư vú trên địa bàn ở Hà Nội
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Thế Hưng
Thành viên tham gia: TS. Đặng Vũ Phương Linh TS. Bùi Thị Ngọc Hà KS. Nguyễn Văn Long ThS. Đinh Thị Thanh
Thời gian thực hiện: 7/2017-7/2020
Cấp quản lý: Thành phố

27. Tên đề tài: Ảnh hưởng của hạn hán tới một số nhóm bệnh truyền nhiễm và khả năng ứng phó của cộng đồng và ngành Y tế
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Xuân Trường
Thành viên tham gia: ThS. Hồng Văn Nhật, ThS. Lưu Quốc Toản, PGS. Hà Văn Như, ThS. NGuyễn Thị Anh Vân , TS. Trần Thị Tuyết Hạnh,  TS. Nguyễn T Trang Nhung
Thời gian thực hiện: 6/2018-6/2020
Cấp quản lý:  Bộ Y tế

26. Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng đào tạo và sử dụng nhân lực y tế theo chế độ cử tuyển và theo địa chỉ tại Việt Nam 
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Minh Lợi
Thời gian thực hiện: 6/2017-6/2019
Cấp quản lý: Bộ Y tế

25. Tên đề tài: Nghiên cứu tuổi thọ khỏe mạnh và gánh nặng bệnh tật của Việt Nam năm 2015
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thanh Hương
Thời gian thực hiện: 3/2016-12/2017
Cấp quản lý: Bộ Y tế

24. Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý chất lượng các nghiên cứu khoa học Y Dược
Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thị Hoàng Lan
Thời gian thực hiện: 2016-2018
Đề tài trực thuộc đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
Cấp quản lý: Bộ Y tế

23. Tên đề tài: Nghiên cứu các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến thúc đẩy bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe và đề xuất các giải pháp tăng cường bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe tại 8 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ
Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thị Thu Hà
Thời gian thực hiện: 2015-2015
Đề tài trực thuộc đơn vị: Sức khỏe sinh sản
Lĩnh vực nghiên cứu: Sức khỏe sinh sản
Cấp quản lý: Bộ Y tế

22. Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá chi phí, hiệu quả của mô hình phòng chống lây nhiễm HPV của một số địa bàn của tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thanh Hương, Trần Thị Vân
Thời gian thực hiện: 2014-2015
Đề tài trực thuộc đơn vị: Khoa học xã hội
Lĩnh vực nghiên cứu: Sức khỏe sinh sản
Cấp quản lý: Bộ Y tế

21. Tên đề tài: Đánh giá thực trạng đề xuất cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị y tế công lập
Chủ nhiệm đề tài: Đỗ Mai Hoa
Thời gian thực hiện: 2014-2015
Đề tài trực thuộc đơn vị: Khoa Quản lý
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý y tế
Cấp quản lý: Bộ Y tế

20. Tên đề tài: Thực trạng sức khỏe sinh sản, nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) và xây dựng mô hình can thiệp tăng cường sự tiếp cận dịch vụ CSSKSS cho nữ lao động di cư tại khu công nghiệp
Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thị Thu Hà
Thời gian thực hiện: 2013-2015
Đề tài trực thuộc đơn vị: Sức khỏe sinh sản
Lĩnh vực nghiên cứu: Sức khỏe sinh sản
Cấp quản lý: Bộ Y tế

19. Tên đề tài: Chất lượng cuộc sống của công nhân nữ ở các khu công nghiệp Việt Nam và một số yếu tố liên quan đến điều kiện làm việc và điều kiện sống.
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thúy Quỳnh
Thời gian thực hiện: 2013-2015
Đề tài trực thuộc đơn vị: Bệnh nghề nghiệp
Lĩnh vực nghiên cứu: Sức khỏe nghề nghiệp
Cấp quản lý: Bộ Y tế

18. Tên đề tài: Đánh giá thực trạng đào tạo nhân lực y tế Việt Nam
Chủ nhiệm đề tài: Lê Vũ Anh
Thời gian thực hiện: 2012-2013
Đề tài trực thuộc đơn vị: Dịch tễ
Lĩnh vực nghiên cứu: Đào tạo nhân lực
Cấp quản lý: Bộ Y tế

17. Tên đề tài: Dự án Dioxin
Chủ nhiệm đề tài: Lê Vũ Anh
Thời gian thực hiện: 2008-2015
Đề tài trực thuộc đơn vị: Dịch tễ
Lĩnh vực nghiên cứu: Dioxin
Cấp quản lý: Bộ Y tế

16. Tên đề tài: Đánh giá nhu cầu thực trạng đào tạo và sử dụng cán bộ y tế trình độ sau đại học, giai đoạn 2003- 2007
Chủ nhiệm đề tài: Tạ Thành Văn
Thời gian thực hiện: 2008-2009
Đề tài trực thuộc đơn vị: Bộ Y tế
Lĩnh vực nghiên cứu: Đào tạo nhân lực
Cấp quản lý: Bộ Y tế

15. Tên đề tài: Rà soát chiến lược thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001- 2010
Chủ nhiệm đề tài: Bùi Thị Thu Hà
Thời gian thực hiện: 2008-2009
Đề tài trực thuộc đơn vị: Sức khỏe sinh sản
Lĩnh vực nghiên cứu: Sức khỏe sinh sản
Cấp quản lý: Bộ Y tế

14. Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá thực trạng tai nạn thương tích trong lao động nông nghiệp tại Việt Nam
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thúy Quỳnh
Thời gian thực hiện: 2008-2010
Đề tài trực thuộc đơn vị: Bệnh nghề nghiệp
Lĩnh vực nghiên cứu: Tai nạn thương tích
Cấp quản lý: Bộ Y tế

13. Tên đề tài: Sự kết nối giữa cha mẹ và vị thành niên/thanh niên, yếu tố ảnh hưởng đến hành vị sức khoẻ VTN/TH (Module 3) 
Chủ nhiệm đề tài: Trần Hữu Bích
Thời gian thực hiện: 2007-2009
Đề tài trực thuộc đơn vị: Dịch tễ
Lĩnh vực nghiên cứu: Sức khỏe VTN/TN
Cấp quản lý: Bộ Y tế

12. Tên đề tài: Xây dựng công cụ đo lường chất lượng cuộc sống người cao tuổi Việt Nam
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thanh Hương
Thời gian thực hiện: 2007-2009
Đề tài trực thuộc đơn vị: Khoa KHXH&HV
Lĩnh vực nghiên cứu: Chất lượng cuộc sống
Cấp quản lý: Bộ Y tế

11. Tên đề tài: Nghiên cứu về phong tục tập quán có hại đến sức khoẻ của các dân tộc thiểu số  Tây Nguyên.
Chủ nhiệm đề tài: Phan Văn Tường
Thời gian thực hiện: 2006-2007
Đề tài trực thuộc đơn vị: Quản lý bệnh viện
Lĩnh vực nghiên cứu: Dịch tễ học
Cấp quản lý: Bộ Y tế

10. Tên đề tài: Nhu cầu và thực trạng cung cấp dịch vụ PHCN cho người tàn tật tại một số điểm dân cư vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng.
Chủ nhiệm đề tài: Trần Trọng Hải
Thời gian thực hiện: 2005-2007
Đề tài trực thuộc đơn vị: Bộ y tế
Lĩnh vực nghiên cứu: Phục hồi chức năng
Cấp quản lý: Bộ Y tế

9. Tên đề tài: Mô tả và đánh giá thực trạng cung ứng dịnh vụ và quản lý của hệ thống bệnh viện.
Chủ nhiệm đề tài: Lê Ngọc Trọng
Thời gian thực hiện: 2004-2007
Đề tài trực thuộc đơn vị: Quản lý y tế
Lĩnh vực nghiên cứu: Đánh giá chất lượng dịch vụ
Cấp quản lý: Bộ Y tế

8. Tên đề tài: Nhu cầu và thực trạng cung cấp dịch vụ PHCN cho người tàn tật tại một số điểm dân cư vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng
Chủ nhiệm đề tài: Trần Trọng Hải
Thời gian thực hiện: 2005-2007
Đề tài trực thuộc đơn vị: Bộ Y tế
Lĩnh vực nghiên cứu: Phục hồi chức năng
Cấp quản lý: Bộ Y tế

7. Tên đề tài: Nhu cầu và thực trạng cung cấp dịch vụ PHCN cho người tàn tật tại một số điểm dân cư vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng
Chủ nhiệm đề tài: Trần Trọng Hải
Thời gian thực hiện: 2005-2007
Đề tài trực thuộc đơn vị: Bộ Y tế
Lĩnh vực nghiên cứu: Phục hồi chức năng
Cấp quản lý: Bộ Y tế

6. Tên đề tài: Tìm hiểu khả năng tiếp cận, sử dụng và chất lượng dịch vụ chăm sóc bà mẹ trong giai đoạn thai nghén và sinh đẻ ở khu vực Tây Nguyên 
Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Văn Mạn
Thời gian thực hiện: 2003-2005
Đề tài trực thuộc đơn vị: Sức khỏe Môi trường
Lĩnh vực nghiên cứu: Sức khỏe sinh sản
Cấp quản lý: Bộ Y tế

5. Tên đề tài: Nghiên cứu những chi phí điều trị và chăm sóc y tế cho người nhiễm HIV/AIDS tại một số cơ sở y tế Việt Nam  năm 2003
Chủ nhiệm đề tài: Lê Vũ Anh
Thời gian thực hiện: 2003-2003
Đề tài trực thuộc đơn vị: Bộ môn Dịch tễ
Lĩnh vực nghiên cứu: HIV/AIDS
Cấp quản lý: Bộ Y tế

4. Tên đề tài: Điều tra cơ bản tình hình chấn thương và các yếu tố ảnh hưởng ở trẻ dưới 18 tuổi tại 6 tỉnh: Hải Phòng, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Cần Thơ và Đồng Tháp
Chủ nhiệm đề tài: Lê Vũ Anh
Thời gian thực hiện: 2003-2004
Đề tài trực thuộc đơn vị: Bộ môn Dịch tễ
Lĩnh vực nghiên cứu: Gánh nặng bệnh tật
Cấp quản lý: Bộ Y tế

3. Tên đề tài: Sử dụng chỉ số DALY để đo lường và đánh giá gánh nặng bệnh tật tại CHILILAB
Chủ nhiệm đề tài: Lê Vũ Anh
Thời gian thực hiện: 2002-2006
Đề tài trực thuộc đơn vị: Bộ môn Dịch tễ
Lĩnh vực nghiên cứu: Gánh nặng bệnh tật
Cấp quản lý: Bộ Y tế

2. Tên đề tài: Mô hình chấn thương dựa vào số liệu bệnh viện tại  6 tỉnh Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hoá, Quảng Nam, Đồng Nai và Tiền Giang
Chủ nhiệm đề tài: Lê Vũ Anh
Thời gian thực hiện: 2002-2003
Đề tài trực thuộc đơn vị: Bộ môn Dịch tễ
Lĩnh vực nghiên cứu: Tai nạn thương tích
Cấp quản lý: Bộ Y tế

1. Tên đề tài: Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh tại Trạm y tế xã một tỉnh miền núi
Chủ nhiệm đề tài: Hà Văn Như
Thời gian thực hiện: 2002-2004
Đề tài trực thuộc: P. ĐTĐH
Lĩnh vực nghiên cứu: Đánh giá chất lượng dịch vụ
Cấp quản lý: Bộ Y tế