Từ năm 2002 đế nay, Trường Đại học Y tế công cộng đã thực hiện 23 đề tài cấp Bộ về các lĩnh vực thuộc Y tế công cộng. Những đề tài NCKH cấp Bộ của nhà trường luôn được đánh giá cao và có những đóng góp tích cực trong việc cung cấp những bằng chứng quan trọng giúp cho quá trình xây dựng và thực thi chính sách của Bộ Y tế.

Stt

Tên đề tài

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Cấp quản lý

Chủ nhiệm đề tài 

Bộ môn/ Phòng Chủ nhiệm đề tài trực thuộc

Lĩnh vực

1

Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh tại Trạm y tế xã một tỉnh miền núi

2002

2004

Cấp Bộ

Hà Văn Như

P. ĐTĐH

Đánh giá chất lượng dịch vụ

2

Mô hình chấn thương dựa vào số liệu bệnh viện tại  6 tỉnh Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hoá, Quảng Nam, Đồng Nai và Tiền Giang

2002

2003

Cấp Bộ

Lê Vũ Anh

Dịch tễ

Tai nạn thương tích

3

Sử dụng chỉ số DALY để đo lường và đánh giá gánh nặng bệnh tật tại CHILILAB

2002

2006

Cấp Bộ

Lê Vũ Anh

Dịch tễ

Gánh nặng bệnh tật

4

Điều tra cơ bản tình hình chấn thương và các yếu tố ảnh hưởng ở trẻ dưới 18 tuổi tại 6 tỉnh: Hải Phòng, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Cần Thơ và Đồng Tháp

2003

2004

Cấp Bộ

Lê Vũ Anh

Dịch tễ

Tai nạn thương tích

5

Nghiên cứu những chi phí điều trị và chăm sóc y tế cho người nhiễm HIV/AIDS tại một số cơ sở y tế Việt Nam  năm 2003

2003

2003

Cấp Bộ

Lê Vũ Anh

Dịch tễ

HIV/AIDS

6

Tìm hiểu khả năng tiếp cận, sử dụng và chất lượng dịch vụ chăm sóc bà mẹ trong giai đoạn thai nghén và sinh đẻ ở khu vực Tây Nguyên

2003

2005

Cấp Bộ

Nguyễn Văn Mạn

SKMT

Sức khỏe sinh sản

7

Nhu cầu và thực trạng cung cấp dịch vụ PHCN cho người tàn tật tại một số điểm dân cư vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng

2005

2007

Cấp Bộ

Trần Trọng Hải

Bộ Y tế

Phục hồi chức năng

8

Yếu tố nguy cơ xơ hoá cơ Delta

2006

2007

Đề tài nhánh cấp Nhà nước

Lê Vũ Anh

Dịch tễ

Phục hồi chức năng

9

Mô tả và đánh giá thực trạng cung ứng dịnh vụ và quản lý của hệ thống bệnh viện.

2004

2007

Cấp Bộ

 Thứ trưởng Lê Ngọc Trọng

Quản lý y tế

Đánh giá chất lượng dịch vụ

10

Nhu cầu và thực trạng cung cấp dịch vụ PHCN cho người tàn tật tại một số điểm dân cư vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng

2005

2007

Cấp Bộ

Trần Trọng Hải

Bộ Y tế

Phục hồi chức năng

11

Nghiên cứu về phong tục tập quán có hại đến sức khoẻ của các dân tộc thiểu số  Tây Nguyên.

2006

2007

Cấp Bộ

Phan Văn Tường

QLBV

Dịch tễ học

12

Xây dựng công cụ đo lường chất lượng cuộc sống người cao tuổi Việt Nam

2007

2009

Cấp Bộ

Nguyễn Thanh Hương 

Khoa KHXH và Hành vi

Chất lượng cuộc sống

13

Sự kết nối giữa cha mẹ và vị thành niên/thanh niên, yếu tố ảnh hưởng đến hành vị sức khoẻ VTN/TH (Module 3)

2007

2009

Cấp Bộ

Trần Hữu Bích

Dịch tễ

Sức khỏe VTN/TN

14

Nghiên cứu đánh giá thực trạng tai nạn thương tích trong lao động nông nghiệp tại Việt Nam

2008

2010

Cấp Bộ

Nguyễn Thúy Quỳnh

Bệnh nghề nghiệp

Tai nạn thương tích

15

Rà soát chiến lược thực hiện chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001- 2010

2008

2009

Cấp Bộ

Bùi Thị Thu Hà

Sức khỏe sinh sản

Sức khỏe sinh sản

16

Đánh giá nhu cầu thực trạng đào tạo và sử dụng cán bộ y tế trình độ sau đại học, giai đoạn 2003- 2007

2008

2009

Cấp Bộ

Tạ Thành Văn

Bộ Y tế

Đào tạo nhân lực

17

Dự án Dioxin

2008

2015

Dự án cấp Bộ

Lê Vũ Anh

Dịch tễ

Dioxin

18

Đánh giá thực trạng đào tạo nhân lực y tế Việt Nam

2012

2013

Cấp Bộ

GS.TS. Lê Vũ Anh

Dịch tễ

Đào tạo nhân lực

19

Chất lượng cuộc sống của công nhân nữ ở các khu công nghiệp Việt Nam và một số yếu tố liên quan đến điều kiện làm việc và điều kiện sống.

2013

2015

Cấp Bộ

TS. Nguyễn Thúy Quỳnh

Bộ môn Bệnh Nghề Nghiệp

Sức khỏe Nghề Nghiệp

20

Thực trạng sức khỏe sinh sản, nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) và xây dựng mô hình can thiệp tăng cường sự tiếp cận dịch vụ CSSKSS cho nữ lao động di cư tại khu công nghiệp

2013

2015

Cấp Bộ

PGS.TS. Bùi Thị Thu Hà

Bộ môn SKSS

Sức khỏe sinh sản

21

Đánh giá thực trạng đề xuất cơ cấu chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị y tế công lập

2014

2015

Cấp Bộ

TS. Đỗ Mai Hoa

Khoa Quản lý

Quản lý y tế

22

Nghiên cứu đánh giá chi phí, hiệu quả của mô hình phòng chống lây nhiễm HPV của một số địa bàn của tỉnh Hải Dương, Việt Nam

2014

2015

Cấp Bộ 

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hương
Ths Trần Thị Vân- Học viện Y học cổ truyền

Khoa KHXH

SKSS

23

Nghiên cứu các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến thúc đẩy bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe và đề xuất các giải pháp tăng cường bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe tại 8 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ

2015

2015

Cấp Bộ

PGS.TS. Bùi Thị Thu Hà

Bộ môn SKSS

Sức khỏe sinh sản

24

Nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý chất lượng các nghiên cứu khoa học Y Dược

2016

2018

Bộ

PGS.TS. Vũ Thị Hoàng Lan

 

Khoa Khoa học cơ bản