DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP BỘ/ TỈNH/ THÀNH PHỐ ĐANG TRIỂN KHAI

TT

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm đề tài

Cấp quản lý

Bộ

Tỉnh

TP

  1.  

Nghiên cứu tuổi thọ khỏe mạnh và gánh nặng bệnh tật của Việt Nam năm 2015

01/03/2016 - 30/12/2017

 

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hương

x

 

 

  1.  

Nghiên cứu thực trạng đào tạo và sử dụng nhân lực y tế theo chế độ cử tuyển và theo địa chỉ tại Việt Nam

6/2017-6/2019

 

ThS. Nguyễn Mạnh Lợi

x

 

 

  1.  

Nghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở một số địa phương của Việt Nam 

4/2018 - 12/2020

 

TS. Nguyễn Đình Anh

 

x

 

 

  1.  

Ảnh hưởng của hạn hán tới một số nhóm bệnh truyền nhiễm và khả năng ứng phó của cộng đồng và ngành Y tế

6/2018 -6/2020

 

TS. Nguyễn Xuân Trường

 

x

 

 

  1.  

Giải quyết một vấn đề y tế công cộng còn chưa được nhận thức đúng mức ở Việt Nam: thử nghiệm ngẫu nhiên theo cụm có đối chứng chương trình Resourceful Adolescent Program (RAP-V) để nâng cao sức khỏe tâm trí vị thành niên

2019-2021

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hương

x

 

 

  1.  

Ứng dụng điện thoại thông minh để tăng cường nuôi con bằng sữa mẹ ở phụ nữ đẻ mổ tại Việt Nam: nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng

2019-2021

Đinh Phương Hòa

x

 

 

  1.  

Thực trạng sức khoẻ, các yếu tố liên quan nghề nghiệp của công nhân ngành môi trường đô thị Hà Nội và giải pháp can thiệp

1/1/2016 - 1/12/2018

PGS. TS. Nguyễn Thúy Quỳnh

 

 

x

  1.  

Nghiên cứu ảnh hưởng của thuốc trừ sâu nhóm clo hữu cơ đến sự Methyl hóa DNA của một số gen liên quan đến ung thư vú trên địa bàn ở Hà Nội

10/2017 - 10/2019

 

TS. Đặng Thế Hưng

 

 

x

  1.  

Đánh giá tác động sức khỏe, kinh tế, xã hội và các rào cản trong việc tái hòa nhập của người lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài tại tỉnh Đồng Tháp

2019-2021

TS. Lê Thị Kim Ánh

 

x