11. Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực y tế Việt Nam
Mã số: BO 20.21-03                 Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phạm Việt Cường
Thành viên tham gia: GS. TS. Hoàng Văn Minh ThS. Phạm Quốc Thành ThS. Nguyễn Duy Tiến TS. Trần Thị Hồng ThS. Nguyễn Hằng Nguyệt Vân PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hạnh 
Thời gian thực hiện: 10/2020-10/2023
Cấp quản lý: Bộ (Nafosted)

10. Tên đề tài: Nghiên cứu cơ chế phân tử khán thuốc Selumetinib của các dòng tế bào ung thư đại trực tràng mang đột biến BRAF hoặc KRAS và đánh giá khả năng điều trị ung thư đại trực tràng kháng Selumetinib bằng một số thuốc điều trị trúng đích mới
Mã số: BO 20.21-02                 Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Hồng Quân
Thành viên tham gia: 
Thời gian thực hiện: 2021-2023
Cấp quản lý: Bộ Y tế

9. Tên đề tài: Chất lượng nhân lực y tế tuyến xã và một số yếu tố ảnh hưởng tại Việt Nam năm 2020
Mã số: BO 20.21-01                Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Văn Tác
Thành viên tham gia: PGS. Nguyễn Đức Thành Ths. Nguyễn Thị Ngọc Ánh Ths. Phùng Thanh Hùng Ths. Chu Huyền Xiêm Ths. Bùi Thị Mỹ Anh Ths. Phạm Quỳnh Anh Ths. Trần Quỳnh Anh CN. Dương Thị Tiến
Thời gian thực hiện: 2020 -2022
Cấp quản lý: Bộ Y tế

8. Tên đề tài: Mô hình hóa ô nhiễm khí NO2 cấp quốc gia bằng phương pháp hồi quy sử dụng đất và gánh nặng bệnh tật
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Trang Nhung
Thành viên tham gia: Nguyễn Thuỳ Linh , Lê Tự Hoàng , Nguyễn Thị Kim Ngân 
Thời gian thực hiện: 4/2020-4/2022
Cấp quản lý: Bộ (Nafosted)

7. Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng sử dụng một số thuốc bảo vệ thực vật thường dùng, chất lượng môi trường và sức khoẻ người dân vùng trồng vải thiều, huyện Lục Ngạn
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Thế Hưng
Thành viên tham gia: 
Thời gian thực hiện: 24 tháng
Cấp quản lý: Tỉnh

6. Tên đề tài: Ứng dụng điện thoại thông minh để tăng cường nuôi con bằng sữa mẹ ở phụ nữ đẻ mổ tại Việt Nam: nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Phương Hòa
Thành viên tham gia: TS. Dương Minh Đức, GS. TS. Bùi Thị Thu Hà, TS. Lê Thị Vui, ThS. Đoàn Thị Thùy Dương, PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà
Thời gian thực hiện: 4/2019-4/2022
Cấp quản lý: Bộ (Nafosted)

5. Tên đề tài: Giải quyết một vấn đề y tế công cộng còn chưa được nhận thức đúng mức ở Việt Nam: thử nghiệm ngẫu nhiên theo cụm có đối chứng chương trình Resourceful Adolescent Program (RAP-V) để nâng cao sức khỏe tâm trí vị thành niên
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thanh Hương
Thành viên tham gia: Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thái Quỳnh Chi, Trương Quang Tiến, Đinh Thu Hà, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lã Linh Nga, Hoàng Khánh Chi, Phạm Trí Dũng.
Thời gian thực hiện: 1/2019-1/2022
Cấp quản lý: Bộ (Nafosted)

4. Tên đề tài: Đánh giá nguy cơ sức khỏe môi trường của thuốc bảo vệ thực vật tại tỉnh Đồng Tháp
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Công Cừu
Thành viên tham gia: PGS. TS. Lê Thi Thanh Hương, ThS. Lưu Quốc Toản, PGS. TS. Trần Thị Tuyết Hạnh
Thời gian thực hiện: 9/2019-12/2020
Cấp quản lý: Tỉnh

3. Tên đề tài: Đánh giá tác động sức khỏe, kinh tế, xã hội và các rào cản trong việc tái hòa nhập của người xuất khẩu lao động tỉnh Đồng Tháp năm 2017.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Thị Kim Ánh
Thành viên tham gia: ThS. Lê Bích Ngọc,  ThS. Trần Thị Đức Hạnh
Thời gian thực hiện: 9/2019-11/2020
Cấp quản lý: Tỉnh

2. Tên đề tài: Dự án PHCN Dioxin
Chủ nhiệm đề tài: GS. Hoàng Văn Minh
Thành viên tham gia: PGS. TS. Hồ Thị Hiền, Nguyễn Thị Hiền Lương, CN. Nguyễn Mai Anh, BS Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Thanh Nhiệm
Thời gian thực hiện: 2019-2020
Cấp quản lý: Bộ Y tế

1. Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở một số địa phương của Việt Nam.
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đình Anh
Thành viên tham gia: TS. Dương Minh Đức, GS. TS. Bùi Thị Thu Hà, GS. TS. Hoàng Văn Minh, TS. Lê Thị Vui, ThS. Đoàn Thị Thùy Dương, ThS. Bùi Thị Mỹ Anh, TS. Nguyễn Ngọc Bích, ThS. Nguyễn Hằng Nguyệt Vân, ThS. Dương Kim Tuấn, ThS. Phạm Quốc Thành, ThS. Đoàn Ngọc Tiến Minh, ThS. Vũ Thị Thanh Mai, BS. Phạm Hùng Tiến
Thời gian thực hiện: 2/2018-2/2020
Cấp quản lý: Bộ Y tế