• Bùi Thị Thu Hà, Đoàn Thị Thùy Dương, Phạm Văn Tác, Lê Lan Hương (2014): Hỗ trợ của người chồng trong quá trình mang thai và sinh con của phụ nữ ở 8 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Tạp chí Y học Thực hành 4(913): 63-67
  • Vũ Thị Hoàng Lan, Bùi Thị Thu Hà, Kim Bảo Giang, Nguyễn Thị Bạch Yến (2014). Đánh giá của người sử dụng lao động về về năng lực làm việc của bác sĩ đa khoa mới tốt nghiệp.  Tạp chí Y tế công cộng. 31: 4-8
  • Nguyễn Thanh Hà, Bùi Thị Thu Hà, Dương Minh Đức, Năng lực cung cấp dịch vụ cấp cứu sản khoa cơ bản và toàn diện tại các tuyến của tỉnh Kon Tum giai đoạn 1995-2012, Tạp chí Y học Thực hành, trang 172-175, số 4(915), năm 2014. 
  • Nguyễn Thanh Hà, Lê Đức Sang, Thực trạng điều kiện vệ sinh các cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống tại chợ Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh năm 2013. Tạp chí Y học Thực hành, trang 123-126, số 9(932), năm 2014. 
  •  Nguyễn Thanh Hà, Bùi Thị Thu Hà, Dương Minh Đức, Lê Thị Thu Hà, Xu hướng sử dụng dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau khi sinh của các bà mẹ tại 2 tỉnh Ninh Thuận và Kon Tum trong 10 năm (2002-2012). Tạp chí Y Dược học Quân sự, trang 40-45, Vol 39, No6, tháng 8/2014. ISSN 1859-0748.
  • Lê Đức Sang, Nguyễn Thanh Hà, Thực hành tuân thủ một số quy định về an toàn thực phẩm của người kinh doanh thực phẩm tươi sống tại chợ Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh năm 2013. Tạp chí y tế công cộng, số 33, 9/2014, tr. 32-36. ISSN1859-1132.
  • Nguyễn Thùy Trâm, Lã Ngọc Quang. Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chăm sóc người bệnh của diều dưỡng viên tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre, năm 2014. Tạp chí Y học thực hành số 8 (928), năm 2014.
  • Nguyễn Trần Tuấn Kiệt, Nguyễn Xuân Bái, Lã Ngọc Quang. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức và thực hành phòng lây nhiễm virus viêm gan B của học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, năm 2013. Tạp chí Y học thực hành số 8 (928), năm 2014.
  • Lã Ngọc Quang, Phạm Việt Cường, Nguyễn Đình Anh. Kiến thức, thái độ, thực hành về sử dụng rượu bia và lái xe của người tham gia giao thông tại Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và thành phố Hồ Chí Minh, năm 2013. Tạp chí Y học thực hành số 5 (916), năm 2014
  • Nguyễn Trần Tuấn Kiệt, Lã Ngọc Quang. Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống HIV/AIDS của học sinh, sinh viên năm thứ 1, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, năm 2012. Tạp chí Y học thực hành số 4 (914), năm 2014.
  • Trần Thị Tuyết Hạnh, Ô nhiễm nước và sức khoẻ cộng đồng, Tạp chí Khoa học Môi trường, năm 2014