Tóm tắt: 

 

Hàng năm trên toàn thế giới có khoảng 4 triệu trẻ sơ sinh bị chết do các can thiệp đơn giản, hiệu quả không được áp dụng trong chăm sóc sức khoẻ trẻ sơ sinh. Vì vậy việc  nghiên cứu tăng cường đưa các kiến thức dựa vào bằng chứng khoa học vào trong thực hành chăm sóc sức khoẻ trẻ sơ sinh là rất cấp bách. Từ  mấy thập kỉ gần đây, nước ta đã đạt được những thành tựu rất to lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ và giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi nói chung nhưng còn hạn chế trong việc giảm tử vong trẻ sơ sinh. 
Chúng tôi xây dựng đề cương dự án nghiên cứu can thiệp thử nghiệm ngẫu nhiên tại cộng đồng bằng phương pháp hỗ trợ tập trung vào cán bộ trạm y tế và cán bộ chủ chốt tại cấp xã nhằm tăng cường sức khoẻ và giảm tử vong sơ sinh tại tỉnh Quảng Ninh. 
Giả thiết của nghiên cứu là bằng những tác động của “nhóm hỗ trợ” phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của địa phương, “nhóm cán bộ can thiệp” sẽ thúc đẩy thành công những thay đổi của họ trong thực hành chăm sóc trẻ sơ sinh dựa vào bằng chứng.
Các kết quả khởi đầu mong đợi là giảm tử vong sơ sinh và thực hiện đúng các thường qui chăm sóc cho trẻ sơ sinh dựa vào hướng dẫn chuẩn Quốc gia, ví dụ: đảm bảo cuộc đẻ an toàn, trẻ được giữ ấm, được bú mẹ sớm và bú mẹ hoàn toàn, người mẹ và trẻ sơ sinh được thăm khám tại nhà trong vòng một tuần đầu sau đẻ. 

Cấp quản lý:

Chủ nhiệm để tài: 

Đơn vị chủ trì:

Lĩnh vực nghiên cứu:

Trạng thái: 
Kết thúc
Ngày bắt đầu: 
Tháng 1, 2005
Ngày kết thúc: 
Tháng 6, 2011
Đính kèmDung lượng
Microsoft Office document icon NeoKIP Protocol 200709_Vnm.doc259 KB
Microsoft Office document icon NeoKIP Protocol 200709_Eng.doc281 KB