Ảnh của Nguyễn Thị Minh Thành (NCKH)
Real name: 
Họ và tên: 
Nguyễn Thị Minh Thành (NCKH)
Email:
ntmt1@huph.edu.vn

Bộ phận trực thuộc:

Học vị:

Năm đạt: 
2007
Lĩnh vực nghiên cứu gần đây: 
Khoa học xã hội;
Khoa học Nhân văn;
Thông tin bổ sung: 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ

Tốt

Khá

Trung bình

Anh

 

          X

       

Pháp

 

 

      

Nga

 

 

 

Trung Quốc

 

 

 

 

Quá trình đào tạo

Trình độ

Chuyên ngành

Trường

Năm  tốt nghiệp

Đại học

Xã hội học

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

               2007

Thạc sỹ

 

 

 

Tiến sỹ

 

 

 

…..

 

 

 

Giải thưởng khoa học công nghệ

Năm nhận giải

Tên giải thưởng