Hoàng Thị Liên

 • Job
  Chuyên viên
 • Specialized
  ThS. Ngôn ngữ Anh
 • Experience
 • Thư điện tử

(Chuyên viên)

ThS. Ngôn ngữ Anh

Phụ trách:

 • Quản lý các nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở, đề tài tư vấn và hợp tác quốc tế, đề tài NCKH sinh viên.
 • Thư ký Hội đồng KHCN và Đào tạo (cấu phần đầu NCKH)
 • Tổ chức Hội nghị, hội thảo, Sinh hoạt khoa học định kỳ
 • Quản lý Hồ sơ, lý lịch khoa học của trường và của cán bộ
 • Phụ trách hành chính, văn thư của phòng

Email: htl@huph.edu.vn

Điện thoại: 024.62662386